Medistate

Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji)

Tedavi Edilebilir DEMANS

Tedavi Edilebilir DEMANS

TEDAVİ EDİLEBİLİR DEMANS NEDİR?

Yakın zamana ait hafıza kaybı, yürüme bozukluğu ve idrar kaçırma gibi belirtilerle kendini gösteren “Normal Basınçlı Hidrosefali” özellikle ileri yaşlarda görülür. Beyinde anormal beyin ve omurilik sıvısı birikmesiyle oluşan Normal Basınçlı Hidrosefali(Tedavi edilebilir demans) gelişen teknolojik yöntemler sayesinde kolayca tedavi edilebilmektedir.

Tedavi edilebilir demans nasıl ortaya çıkar?

Beyin ve omurilik boşluklarında dolaşan sıvıya beyin omurilik sıvısı (BOS) denir. BOS beyindeki karıncıklarda üretilir. Herhangi bir nedenle beyinde BOS birikmesine hidrosefali denir. Akım yolu tıkandığında veya emiliminde bir sıkıntı oluştuğu zaman beyindeki karıncıklarda biriken BOS basıncı artarak beyni sıkıştırır. Yaşlanan insanda beyin büzüşüp küçülür, bu küçülmenin kafatası içerisinde oluşturduğu boşlukları BOS doldurur. BOS emiliminde kısmi bir bozukluk olduğu zaman basınç artmadan beyindeki karıncıklarda bir genişleme oluşur. Bu durum ‘Normal Basınçlı Hidrosefali’ (NBH) olarak adlandırılır.

Tedavi edilebilir demans (NBH)hangi durumlarda oluşabilir?

Olguların pek çoğunda altta yatan neden saptanamasa da NBH aşağıdaki durumlarda oluşabilir.

 • Kafa travması
 • Daha önce geçirilmiş beyin kanaması
 • Tümör veya kistler
 • Beyin veya omurilik cerrahi girişim geçirmiş hastalar
 • Tıkayıcı beyin damar hastalıkları
 • Menenjit, diğer beyin enfeksiyonları

Normal basınçlı hidrosefalinin yaş ilerledikçe görülme sıklığı artar. Aşağıdaki tabloda her 100.000 kişide yaşa göre görülme sıklığı gösterilmiştir.

Belirtileri nelerdir?

 • Yürüme bozukluğu: Adımlar kısa basamaklı ve yavaştır. Hastaların ayaklarını kaldırmada, merdiven çıkmalarında sıkıntı görülür. Etraflarında dönmelerinde sorun yaşarlar. Yavaş ve kısa adımla yürürler. Denge sorunu ve yürümede çekilen sıkıntı ilk ve en sık gözlenen şikâyettir.
 • Hafıza kaybı (özellikle yakın hafıza): Günlük aktivitelere karşı ilgi azalması ve yakın zamana yönelik hafıza kaybı görülür. Hasta yıllar öncesini net hatırlayabilir ama özellikle yakın zamanı karıştırır.
 • İdrar kaçırma: Mesane kontrolünde bozulmalar yaşanabilir. Bazı hastalarda sık tuvalete gitme görülürken, bazılarında ise mesane kontrolü tamamen bozulur. İdrarını hiç fark etmeden kaçırır.

Tanı nasıl konulur?

MRG, BT: MR veya BT’de beyinde küçülme ve karıncıklardan beyin içine BOS sızıntısı ve karıncıklarda genişleme görülebilir.

Lomber ponksiyon: BOS basıncı normal ya da hafif yüksek olacaktır. Hastanın belinden ortalama 30 cc BOS boşaltılır. Bu işlem 1-3 gün süreyle yapılır. Kişi gözlenir, şikâyetlerinde düzelme varsa kesin tanı konmuş olur.

Tedavi edilebilir demansın cerrahi tedavisi nasıl yapılır?

Temel tedavi yöntemi şant cerrahisidir. Şant tedavisi beyin omurilik suyunu tahliye etme prensibine dayanır. Bu işlem şant denilen kalıcı bir katater sistemiyle sağlanır. Şantın bir ucu belden BOS dolu olan omurilik zarı içinde yerleştirilerek ve diğer ucu ise karın boşluğuna konularak BOS un tahliyesi sağlanır. Sistem cilt altında kalır ve dışardan fark edilmez. Günümüzde kullanılan ayarlanabilir şantlar sayesinde kişinin klinik durumuna göre ne kadar BOS boşaltılacağı poliklinik şartlarında azaltılıp artırılabilir.

Avantajları nelerdir?

 • Hastanemizde en az riskli ve en fazla normal fizyolojiye yakın lumbo-pertoneal şant operasyonu tercih edilmektedir.
 • Operasyon sonrasında 1-2 gün içersinde taburculuk gerçekleşir.
 • Yürüme bozukluğu, unutkanlık ve idrar kontrolü sorunları birkaç gün içinde düzelir.
 • Şant cerrahi komplikasyonları % 10 dan azdır.
 • Hastaların % 70- 90 ameliyat öncesi duruma göre şanttan kalıcı fayda görür.
 • İşlemin belden yapılması şanta bağlı beyin kanaması, beyin hasarı gibi risklerin ekarte edilmesini sağlar.

Karpal Tünel Sendromu

Karpal Tünel Sendromu

Parmaklarınız ya da Elleriniz Karıncalanıp Uyuşuyor mu?

Karpal Tünel Sendromu parmak ve ellerdeki sinir sıkışmalarının sonucunda oluşuyor. Bilek yapısı, çalışma koşulları, bazı sağlık sorunları gibi pek çok neden Karpal Tünel Sendromu'nun oluşmasına zemin hazırlıyor. Medistate Kavacık Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Bahadır AY, yetişkinlerin yaklaşık yüzde ikisinde görülen bu sağlık problemiyle ilgili "Sorun önemsenmez ve tedavisi geciktirilir ise maalesef kalıcı sinir ve kas hasarına neden olabilmektedir" diyor. Önemli bilgiler paylaşıyor...

Karpal Tünel Sendromu kimlerde görülüyor ?

Karpal Tünel Sendromu, el parmaklarımızın hareketini ve duyusunu sağlayan sinirin, bilek seviyesinde sıkışmasıyla ortaya çıkan bir durumdur. Öncelikle başparmak, işaret parmağı, orta parmakta uyuşma ve karıncalanma ile başlar. Daha sonra, elde ve bilekte yanıcı ağrı ile tüm elde güç kaybı ve zayıflık ortaya çıkar.

Daha çok orta yaş grubunda görülen bu sorun konusunda kadınlar biraz daha şanssız. Çünkü kadınlarda, erkeklere oranla iki-beş kat daha çok görülüyor. Özellikle 40-60 yaş grubu kadınlarda görülme sıklığı artıyor. Hastaların yüzde 50’sinden fazlasında iki eli birden tutuyor.

Ne zaman hekime başvurulmalı?

Eğer hastada Karpal Tünel Sendromu'nun varlığını düşündürücü belirtiler varsa ve bu sorunlar hastanın gündelik hayatını etkiliyor, uyku düzenin bozulmasına neden oluyorsa, zaman kaybetmeden hekime başvurulmalı...

İlk adımda nasıl tedavi ediliyor?

Hastalığın erken döneminde; el bileği hareketlerinin kısıtlanması, bileklik kullanmak, günlük yaşam aktivitelerini düzenlemek, belli bazı hareketlerden kaçınmak şikayetleri azaltıyor. Bunlara ek olarak alınacak anti-enflamatuar ilaçlar da belirtileri hafifletebiliyor.

Ne zaman cerrahi müdahale gerekiyor ?

İlk adımda uygulanan tedaviye rağmen şikayetler devam ediyorsa, hastalığı ilerlemiş kişilerde cerrahi müdahale gerekebiliyor.

Bu müdahele, el bileğine yapılan çok küçük bir kesi ile lokal anestezi altında yapılıyor. Operasyon, ortalama 15-20 dakika sürüyor. Hastanın ameliyat sonrası hastanede yatması gerekmiyor, aynı gün eve gidebiliyor. Ameliyat sonrası hastaların yüzde 85-90’ındaağrı ve duyu bozuklukları düzeliyor. İyileşme dönemi sinirdeki hasara bağlı olarak 3-6 ay arasında değişebiliyor.

Başka hastalıklarla karıştırılabilir mi?

Karpal Tünel Sendromu, boyun fıtığıyla karışabileceği gibi, sinirlerin dirsek ve daha yukarıda koltuk altında sıkışabildiği başka hastalıklarla da karışabiliyor. Şikayetleri dikkatle dinlemek ve iyi bir muayene, tanıya götüren en önemli basamak oluyor. Ayrıca, elektrofizyolojik testler de tanıya yardımcı oluyor. Bu testlerden, elektromiyografi (EMG) ve sinir ileti hızı çalışmaları (NCV) sıklıkla kullanılıyor.

Giriş

Giriş

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi (nöroşirurji)  Bölümü’nde, beyin, omurga ve omurilik ve periferik sinir hastalıklarının tanı ve tedavi hizmetleri nöroşirurji uzmanlarınca sunulmaktadır. Kadrolu tam zamanlı beyin cerrahı uzmanı olan bölümümde ayrıca konsül tan hekim çağırma imkanı mevcuttur.

Beyin omurga ve omurilik tümörleri, Beyin kanmaları ve beyin damar hastalıkları cerrahisi, epilepsi cerrahisi, omurga ve omurilik cerrahisi), pediatrik (çocuk) nöroşirurji, stereo taktik ve fonksiyonel nöroşirurji, periferik sinir cerrahisi, kafa ve omurga travma konularında tüm ameliyatlar yapılabilmektedir.

Medistate Kavacık Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Bölümü, ileri teknolojiye sahip görüntüleme merkezi tarafından desteklenerek hastalarına en doğru tanı ve tedavi uygulamalarını sağlamaktadır. Ameliyathane ve anestezi imkânları ileri seviyededir. 14 yataklı genel yoğun bakım ünitesinde beyin cerrahisi hastaları takip edilebilmektedir.

Nöroşirurji ameliyatlarının tamamı mikroskop altında yapılmaktadır. Endoskop imkânımız mevcuttur.. Ayrıca nöromonitörizasyon  ve ve noronavigasyon imkânları mevcuttur. Ameliyathanede radyolojik görüntüleme imkânı vardır.

Bel Ağrısı ve Bel Fıtığı

Bel Ağrısı ve Bel Fıtığı

Bel ve bacak ağrısının en sık nedeni bel fıtığıdır. Disk omurgalar arasında yastık görevi yapan kıkırdağımsı dokudur. Zorlama ile bu doku normal yapısını kaybeder; yırtılma ve patlamalar olur. Patlayan kısım hemen komşuluğunda bacağa giden sinire baskı yapar ve bulgular oluşur. Fıtıklaşmış bir diskin belirtileri bel ve bacakta künt veya keskin ağrı, kas spazmı veya kramp, bacaklarda güçsüzlük ve/veya uyuşukluk şeklindedir. Hapşırma, öksürme veya belden öne doğru eğilme ve  bükülme genellikle ağrıyı artırır. Nadiren dışkılama veya idrar kontrolü kaybedilir ve idrar, dışkı kaçırma durumu oluşur. Bu durumda derhal acil tıbbi yardım istenmelidir.

Bacağa yayılan ağrı “siyatik” olarak bilinir. Siyatik genelde bel fıtığına bağlı bir belirtidir. Siyatik, aynı adlı siniri oluşturan bir veya birkaç sinir üzerindeki baskı, kalçadan bacağa ve bazen ayağa kadar inen ağrı, yanma, karıncalanma ve uyuşukluğa neden olabilir. Bu belirti ve bulgular genellikle tek taraftadır (sol veya sağ).

Anatomi: Beş tane bel omurgası arasında disk dediğimiz, dışı sert içi nispeten yumuşak doku bulunur. Disklerin görevi bele esneklik sağlamak ve şok darbelerini emmektir. Her diskin jel benzeri bir iç maddesi (çekirdek) ve lastik benzeri bir dış halkası vardır. Disk fıtıklaşması, dış halkanın zayıflaması veya yırtılması sonucu çekirdeğin halkanın dışına kaçması durumudur (kalın ok). Fıtıklaşan kısım hemen komşuluğunda bulunan bacağa giden sinir üstüne (küçük ok) baskı yaprak ağrıya neden olur; daha ileri durumlarda sinirin iletim yapmasını engeller ve etkilenen taraf bacakta güç kaybı ve uyuşukluk ortaya çıkar.

Bel fıtığı için risk faktörleri: Birçok faktör disk fıtıklaşma riskini artırır.

1.      Sigara kullanımı, düzenli egzersiz eksikliği, fazla kilo ve yanlış beslenme gibi yaşam tarzı tercihleri kötü disk sağlığına büyük ölçüde katkıda bulunur.

2.     Vücut yaşlandıkça  doğal biyokimyasal değişiklikler disklerin kademeli olarak su içeriğinin azalmasına yol açar ve bu da disk gücünü ve esnekliğini etkiler. Yaşlanma ile diskler hareketlerimizden gelen şokları daha az emici hale gelebilir.

3.      Yanlış vücut duruş alışkanlığı, yanlış egzersiz, ağır iş bel omurgasını zorlar

Bu faktörler, günlük yıpranma, kazalar, yanlış ağır kaldırma veya bükme etkileriyle birleşince bel fıtığı oluşma olasılığı çok artar. Örneğin, yanlış bir şey kaldırmak disk içi basıncının 100 kg /cm2 nin üstüne yükselmesine neden olabilir.

Bel fıtığı Nasıl Teşhis Edilir?

Şiddetli bel ve bacak ağrısı, bacakta uyuşma ve güç kaybı varsa doktora gitmeniz gerekmektedir.

 • · Fizik muayene ve nörolojik muayene
 • · MRG, bazen omurga BT ve düz omurga filmi
 • · EMG

Doktorunuz bu yöntemleri kullanarak size tanı koyacaktır.

Bel fıtığını Cerrahi Olmayan Tedavisi

Kendimizin yapabileceği uygulamalar:

1. Orta sert bir yatakta 3-5 gün dinlenmek

2. Soğuk Uygulama: İlk 24-48 saat boyunca soğuk tedavisi kan akışını azaltarak şişme, kas spazmı ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olur. Derinize asla soğuk veya buz uygulamayın; bunun yerine, buz paketini veya soğuk aküyü bir havluyla sarın ve en fazla 15 dakika boyunca belinize uygulayın.

3. Sıcak tedavisi: Genellikle, ilk 48 saatten sonra, ısı tedavisi uygulanabilir. Yumuşak dokuları ısıtmak ve rahatlamak  kan akışını arttırır. Artan kan akışı, kas spazmı ve disk yaralanması sonucunda dokularda birikebilecek tahriş edici toksinleri temizlemeye yardımcı olur. Isıyı doğrudan cildinize uygulamayın (tıpkı soğuk gibi); Bunun yerine, ısı kaynağını kalın bir havluyla sarın ve uygulama 20 dakikadan uzun olmasın.

İlaç Tedavisi: Bu ilaçlardan herhangi birini almadan önce mutlaka doktorunuzla görüşün.

Ağrı kesicler: Ağrıyı hafifletmek için ağrı kesici içerebilir. Hafif ve orta seviyedeki ağrı steroidal olmayan anti-inflamatuar ilaçlarla (NSAİİ'ler) tedavi edilebilir. Bunlar hem dokudaki şişmeyi hem de ağrıyı azaltırlar.

Anti-inflamatuarlar: Bu ilaçlar hasarlı dokulardaki şişmeyi azaltmak için kullanılır.

Kas gevşeticler: Spazmı gidermek için kas gevşetici alınır.

Spinal Enjeksiyon

Bacak ağrısı çok şiddelti ise epidural steroid enjeksiyonu uygulanabilir. Ayrıca lomber omurga'daki etkilenen sinirlerin yakınına anti-inflamatuar ilaçlar verir. Bu seçeneği doktorunuzla görüşün ve bu tedaviye başlamadan önce yan etkileri hakkında bilgi alın.

Fizik Tedavi

Doktorunuz fiziksel terapiyi tavsiye edebilir. Fiziksel terapi, ağrıyı azaltmak ve esnekliği artırmak için tedavilerin bir kombinasyonunu içerir. Buz ve ısı terapisi, nazik masaj, germe ve pelvik çekme bazı örneklerdir, ancak fizyoterapistiniz ağrı ve diğer belirtiler için en iyi tedavi planını geliştirmek için sizinle birlikte çalışır.

Bel Fıtığında Cerrahi Tedavi:

Bel fıtığı;

İlaç tedavisine yanıt vermeyen ağrı

Çok şiddetli bel ve/veya bacak ağrısı

Bacak kaslarında zayıflık, düşük ayak

Varsa ameliyat edilir.

Bazı bel fıtıkları nadiren,  bağırsak / idrar kesesi kontrol bozukluğuna neden olur. Bu durumda acil tıbbi ameliyat yapılmalıdır.

Ameliyat önerilirse, ameliyatın amacı ve olası sonuçlarını sorun. Neyin önerildiğini tüm ayrıntılarını anlamanız ve başka bir omurga cerrahından ikinci bir fikir almakta tereddüt etmemeniz gerekir. Omurga ameliyatı büyük bir karardır, bu yüzden  acele karar vermeyin.

Sinir baskısını ve bacak ağrısını gidermek için ameliyat yapılır. Ameliyatla sinire baskı yapan diskin tamamı veya bir kısmını çıkarılır. Bu işlem mikroskop altında yapılır.

Günümüzde en başaralı tedavi yöntemi mikroskop altında yapılan “mikrodisketomi” ameliyatıdır. Cerrah siniri kapatan kemiğin bir kısmını çıkararak fıtıklı diske erişir. Bu işleme laminotomi denir. Daha sonra fıtıklaşan diskle birlikte omur kemikleri arasındaki diskin de bir kısmı alınıp sinir üstündeki baskı giderilir. Alınan materyal mutlaka patolojiye gönderilir.

Ameliyat minimal invaziv teknikler kullanılarak yapılabilir. Minimal invaziv omurga ameliyatı büyük cilt kesisi gerektirmez, bunun yerine operasyon sırasında küçük kesikler ve minik özel araçlar ve mikroskop gibi cihazlar kullanır.

Hastanemizde 2016 yılında beri Op. Dr. Cevdet Gökçek, mikroskop altında, 50 ye yakın mikrodisketomi ameliyatı yapmış ve hastaların tamamında başarılı sonuçlar almıştır. Hiçbir hastada ciddi bir komplikasyon görülmemiş, tamamının ağrısı geçmiş ve işlerine ve normal yaşamlarına geri dönmüşlerdir.

Bel fıtığı oluşmasını önleyebilir miyiz ?

Bel fıtığının sık görülen bir nedeni yaşlanmadır. Yaşlanmayı durdurmak ise pek mümkün değildir. Ancak kontrolünüz altında olan çeşitli faktörler vardır; özellikle bir şey kaldırırken destek almak, beli zorlayan hareketlerden kaçınmak, duruşunuzu düzeltmek, sigara içmemek, sağlıklı besin seçimi yapmak, kilo almamak,  egzersiz yapak bel fıtığı oluş riskiniz azaltır.

Bel ve Boyun Fıtıkları

Bel ve Boyun FıtıklarıBel ve Boyun Fıtıkları

Ne Zaman Cerrahi?

Bel ve boyun fıtıkları gerek ev, gerekse çalışma hayatında yaşadığımız olumsuz durum ya da şartlar nedeniyle sık sık karşılaşılan sorunların başında geliyor. Fıtıklar, bel ve boyun ağrılarının en önemli nedenlerinden.

Bel ağrısı her insanın ömrü boyunca en az bir kere karşılaştığı bir sorun. Bel ağrılarının yaklaşık yüzde 10’unun nedeni bel fıtığı ve yüzde 90’ı belimizin çevresindeki kas ve dokulardan kaynaklanıyor.

Son yıllarda bel ve boyun fıtıklarında her iki bölgede de uygulanan cerrahi yöntemler yüz güldürücü sonuçlara ulaştırıyor.

Neden oluyor, riskleri neler?

Yatarken belimize binen yük miktarı bir birim, ayaktayken iki birim ve otururken dört birimdir. Gün boyu oturarak çalışmak bel problemi açısından risk oluşturuyor. Bel sağlığı açısından yapılmaması gereken en önemli davranışlardan biri de bacaklarımızı kırmadan eğilerek yerden bir şey almak. Daha önce bel ağrısı yaşanmamış olsa bile, tüm bu ani hareketler bel fıtığının oluşmasına neden olabiliyor. Özetlemek gerekirse, bel fıtığı için 16 yaşın üzerindeki herkes risk altında.

Şiddetli bel ağrısı ile gelen hastaya nasıl bir tedavi uygulanıyor?

Hastanın öncelikle bel fıtığının olup olmadığını tespit etmek için MR çekiliyor. Hastanın MR bulgularında fıtık görülse bile, muayenesinde belirtiler görülmezse ameliyat düşünülmüyor. Bu durumda, fizik tedavi ya da yatarak istirahat ile birlikte ilaç tedavisine başvuruluyor. MR ve muayene bulguları örtüştüğünde ise ameliyat kararı alınabiliyor.

Bel fıtıkları ne zaman ameliyat gerektiriyor?

Kişide refleks kaybı, yaklaşık dört haftalık ilaç tedavisine rağmen geçmeyen ağrılar ve kuvvet kaybı yaşanıyorsa ameliyat için geçerli nedenler olduğunu söyleyebiliyoruz. Durumu uygun olan hastalar yaşı kaç olursa olsun ameliyat edilebiliyor. Unutulmamalıdır ki, bel fıtığı tanısı almış hastaların %3 ila 5’inde tedavi yöntemi ameliyattır. Vakaların %95’inde cerrahi tedavi gerekli değildir.

Ameliyatta hangi yöntemler tercih ediliyor?

Yaklaşık 45 dakika süren ve ‘mikrodiskektomi’ adı verilen bir yöntemle ameliyat yapılıyor. İki santimetrelik kesilerle yapılan bu ameliyat son derece güvenli. Ameliyat mikroskobu yardımıyla sinire baskı yapan fıtık çıkartılıyor. Eğer varsa bacağa giden sinirin etrafındaki kemik baskısı ortadan kaldırılıyor. Ameliyattan altı saat sonra hasta yürütülüyor ve bir gece hastanede kaldıktan sonra taburcu ediliyor. Halk arasında bel fıtığı ameliyatı olduktan sonra, fıtığın tekrar edeceğine dair bir inanış var. Ancak bu inanış tamamen yanlış. Eğer ameliyat olunmazsa fıtık ve ağrı devam eder.

Ameliyat sonrası hastanın hayatında neler değişiyor?

Ameliyattan sonra kısıtlanan tek şey oturmak oluyor. Kişinin gündelik yaşantısına dönmesi de 2-3 hafta sürüyor. Bu süre sürekli yatakta istirahat ederek geçmiyor; hasta bu süreçte, yürüyebiliyor, merdiven çıkabiliyor, kısa sürelerde oturabiliyor. Ameliyat olması gereken bazı hastalar ise cerrahi tedavide başarı oranlarının bu kadar yüksek olmasına rağmen farklı nedenlerden dolayı zaman kaybedebiliyor. Ayağında kuvvetsizlik gelişince zorunlu olarak ameliyata geliyorlar. Ancak bu hastalarda maalesef gelişen güç kaybı ameliyat ile her zaman düzelmeyebiliyor.

Belirtileri Neler?

Bel fıtığında en önemli belirti bel ağrısı oluyor. Fıtık ilerlemeye başladıkça, seviyesine göre değişen bölgelerde olmakla birlikte genelde kalçadan başlayıp ayağa kadar uzanan ağrı, uyuşukluk, karıncalaşma, kuvvet kaybı olarak görülmeye başlanıyor. Fıtıklar, zamanında müdahale edilmediği takdirde kısmi felçlere kadar gidebiliyor. Bel fıtığı sorunu olanlarda bazen idrar ve büyük abdest kaçırmaları da gözlenebiliyor. Bu belirtilere sahip kişilerin en geç 24 saat içinde ameliyat edilmesi gerekiyor.

Hastanın MR bulgularında fıtık görülse bile, muayenesinde belirtiler görülmezse ameliyat düşünülmez. Bu durumda, fizik tedavi ya da yatarak istirahat ile birlikte ilaç tedavisine başvuruyoruz.

Önemsemediğiniz Ağrının Altında Boyun Fıtıkları Olabilir!

Boyun fıtığı, gündelik yaşam içerisinde özellikle uzun süre bilgisayar başında kalan kişilerin, başını öne eğerek çalışmak zorunda kalanların ve masa başı çalışanların sık karşılaştığı bir sorun. Bu anlamda bir meslek hastalığı olarak da tanımlanabilecek bu sağlık problemi ile ilgili Dr. Bahadır Ay şu bilgileri verdi:

Boynumuz neden ağrır?

Boyun ağrıları her yaş grubunun ortak sorunu. Her üç kişiden biri hayatı boyunca bir kez omuz ağrısına maruz kalıyor. Boyun ağrılarının ortaya çıkmasına birçok hastalık neden olabiliyor. Bunlar arasında, disk dejenerasyonu, boyun omurgasında kireçlenme, miyofasyal ağrı sendromları, romatizma, osteoporoz, kötü duruş ve boynu kötü kullanma sayılabilir. Ancak istatistikler boyun ağrılarının en sık nedenini boyun fıtığı olduğunu gösteriyor.

Belirtileri neler, nasıl tanı konuluyor?

Birçok hasta boyun fıtığının kol ve göğüs ağrısını kalp sorunlarıyla karıştırarak kardiyoloji bölümüne başvuruyor. Oysa boyun fıtıkları boyunda genellikle ağrı yapmıyor ve kolda ağrı, uyuşukluk, karıncalanma ve kuvvet kaybı ile kendini gösteriyor. Örneğin ev hanımları, parmaklarında ve ellerinde his kaybından dolayı tabak ya da bardakların elinden düşmesi şikayeti ile hekime başvuruyor. Bir grup hasta da ağrı hissetmiyor ancak boynundaki fıtık omuriliğe baskı yaptığı için yürürken ayakları birbirine dolaşıyor. Hasta tahmin etmese de çekilen MR sonrasında boyun fıtığı tanısı alıyor.

Boyun fıtıklarında cerrahi tedaviye ne zaman başvuruluyor?

Cerrahi tedavi omurilik ve sinir dokusuna baskıyı yani fıtığı ortadan kaldırmak amacıyla yapılıyor. Klasik boyun fıtığı ameliyatlarında, boynun ön yüzünde iki santimlik bir kesiden içeri giriliyor. Mikroskopla fıtıklaşmış disk çıkarılıyor ve kollara giden sinirlerin etrafındaki baskı meydana getiren dokular çıkarılarak sinir rahatlatılıyor. Disk boşaltıldıktan sonra omurların çökmemesi, ileride gelişebilecek deformitenin önlenmesi amacıyla boynun hareket yeteneğini koruyan disk protezi veya kafes konuluyor. Yaklaşık bir saat süren ameliyat sonrasında hastaya kafes uygulanmışsa altı hafta boyunluk uygulanıyor. Ameliyat sonrasında hasta tüm şikayetlerinden kurtuluyor.

Kafa ve Omurilik Yaralanmaları

Kafa ve Omurilik Yaralanmaları

Beyin Kanamaları

Beyin Kanamaları

Beyin Tümörleri

Beyin Tümörleri

Hemşirelik Hizmetleri

Medistate’te Hemşire
olmanın Ayrıcalığını
Birlikte Yaşayalım.

Detaylı Bilgi

Hekim Kadrosu

Hastanemizin uzman
akademik kadrosu
üstün hizmet
kalitesiyle sizlerle...
detaylı bilgi
--