Medistate

Hasta Hakları ve Sorumlulukları

Hasta Hakları

Hasta Hakları
Hizmetlerden Yararlanma Hakkı Bilgilendirme ve Onay Hakkı Personeli Tanıma / Seçme ve Değiştirme Hakkı Sağlık Kuruluşu Seçme ve Değiştirme Hakkı Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı Mahremiyet (Gizlilik) Hakkı Saygı Görme Hakkı Konsültasyon (Danışma) Hakkı Dini Hizmetlerden Yaranlanma Hakkı Güvenli Ortam Hakkı Refakatçi ve Ziyaretçi Bulundurma Hakkı Şikâyet / Görüş ve Öneri Bildirme Hakkı Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları Tetkik ve Tedavi Bedelleri

Hasta Sorumlulukları

Hasta Sorumlulukları
Hasta Ziyaretçisi Ödeme Sorumluluğu Saygı Gösterme Enfeksiyon Kontrol Sağlık Kuruluşu Kurallarına Uyma Planlanan Tedaviyi Reddetme Önerilere Uyma Bilgi Verme

Değerli Hastalarımız ve Ailesi,

Medistate Kavacık Hastanesi olarak; siz değerli hasta ve hasta yakınlarının tüm hak ve sorumluluklarının yer aldığı bu sayfayı, sizleri bilgilendirmek ve alacağınız hizmetin en yüksek standartlarda sunulmasını sağlamak amacıyla hazırladık. Tüm çalışanlarımız hasta haklarını koruma, değer ve inançlarına saygı duyma konusunda eğitilmektedirler.

Bu sayfa, Sağlık Bakanlığı 23420 sayılı Hasta Hakları Yönetmeliği ile Amsterdam Bildirgesi’nde alınan kararlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

 

Hemşirelik Hizmetleri

Medistate’te Hemşire
olmanın Ayrıcalığını
Birlikte Yaşayalım.

Detaylı Bilgi

Hekim Kadrosu

Hastanemizin uzman
akademik kadrosu
üstün hizmet
kalitesiyle sizlerle...
detaylı bilgi
--