Medistate

Nükleer Tıp

Nükleer Tıp vücudun herhangi bir bölgesinin radyoaktif maddeler kullanılarak görüntülenmesini ve hastalıkların tedavisini sağlayan bir tıp branşıdır; esas olarak fonksiyonel bir görüntüleme yöntemidir. Değişik fizyolojik ve metabolik yollara girebilen farklı radyoaktif maddeler sayesinde hücresel düzeyde doku fonksiyonunu görüntüleyen nükleer tıp yöntemleri pek çok patofizyolojik sürecin erken tanısına önemli katkılarda bulunur.

Nükleer tıpta yapılan sintigrafik tetkikler; Hastalıklara teşhis koymak ve tedâvi amacıyla tüm onkolojik hastalıkları anatomik bozukluklar oluşmadan çok önce ortaya koyabilen, herhangi bir yan etkisi olmayan ve düşük dozdaki radyoaktif maddeler kullanılarak pek çok hastalığın erken tanısının, zahmetsizce, hastayı yormadan, kısa sürede ve yüksek hassasiyetle değerlendirilmesini sağlayan görüntüleme yöntemleridir. Başka hiçbir yöntemle sağlanamayacak bilgilerin elde edilmesinin yanı sıra, birçok hastalıkta hasta için son derece kolay ve rahat tedavi olanağı da sunmaktadır. Nükleer tıp yöntemleri ile görüntülenemeyen herhangi bir ana organ veya sistem mevcut değildir.

Nükleer tıp teknikleri diğer radyografik tekniklere göre çok daha az bir radyasyon dozuyla klinik bilgi sağlayabilirler. Radyasyonun çoğu vücuttan kaçtığından hastanın aldığı doz çoğunlukla klasik bir göğüs röntgeni dozundan çok daha düşüktür. Bu tekniklerin çocuklarda da rahatlıkla uygulanabilen oldukça geniş bir güvenlik sınırı mevcuttur.

Nükleer tıbbın son yıllarda en hızlı gelişen kısmı kardiyovasküler görüntüleme olmuştur. Kalp sintigrafisiyle çeşitli kalp hastalıklarının teşhisi mümkündür. Koroner arter hastalığının olup olmadığı ortaya çıkarılabilir. Nükleer kardioloji metodları, kardiologlara uygulaması zor olan klasik anjiografi tekniğine göre daha rahat bilgi elde etme imkânı sağlar.

Nükleer tıp metodları; hastaneye yatmaya gerek olmadan uygulanabilen, kolay ve yan etkisiz testlerden ibârettir. Bu testler sâyesinde vücûdun birçok organının işleyiş ve yapılarına âit güvenilir bilgiler elde edilir.

Nükleer Tıbbın Kullanım Alanları:

  • Nörolojik Uygulamalar
  • Onkolojik Uygulamar
  • Ortopedik Uygulamalar
  • Böbrek Uygulamaları
  • Kalp Uygulamaları
  • Akciğer Uygulamaları
  • Diğer Uygulamalar

Hemşirelik Hizmetleri

Medistate’te Hemşire
olmanın Ayrıcalığını
Birlikte Yaşayalım.

Detaylı Bilgi

Hekim Kadrosu

Hastanemizin uzman
akademik kadrosu
üstün hizmet
kalitesiyle sizlerle...
detaylı bilgi
--