Organization Accredited by Joint Commission International
ONLINE RANDEVU

Sporcu Check Up

  • FTR veya Ortopedi Mauene
  • Kardiyoloji Muayene
  • Göz Muayene
  • Kardiyoloji Tanısal (Elektrokardiyografi, kardiyovasküler stres testi, transtorastik ekokardiyografi)
  • Biyokimyalar
  • Radyolojik Tetkikler (Akciğer PA, MR (bölgesel)

Bölüm Doktorları

Doç. Dr. Zehra Yaşar
Göğüs Hastalıkları, Check Up