Medistate

Obezite Merkezi

Obezite Cerrahisinde Kullanılan Yöntemler

Obezite Cerrahisinde Kullanılan Yöntemler

Mide Bandı

Mide bandı laparoskopik yöntemle yapılan bir operasyondur. Midenin giriş kısmından 3-4 cm aşağıya yerleştirilen bir band sayesinde küçük bir mide poşu oluşturulmuş olur. En önemli avantajı bandın ayarlanabilir olmasıdır. Hastanın takiplerine göre bandın sıkılığı arttırılıp azaltılabilir. Bu ayarlama işlemini yapabilmek için cilt altına bir port yerleştirilir.

Band kayması, bandın erozyonu, yutma problemleri, band hasarlanması ve port yeri problemleri ameliyat sonrasında karşılaşılabilecek sorunlar olarak sayılabilir.

Tüp Mide (Sleeve gastrektomi)

En popüler obezite cerrahisi ameliyatı tüp mide ameliyatıdır. Ameliyat laparoskopik yöntemle başarılı bir şekilde yapılabilmektedir.   Bu ameliyatta midenin büyük bir bölümü çıkartılır ve geriye yaklaşık midenin total hacminin %25-30 u kalır.

Ameliyatta mide fundus denilen üst kısmı da çıkarılır. Bu nedenle mide fundusundan salgılanan ve iştah hormonu olan Grelin düzeyleri düşer ve hastalarda ameliyat sonrası iştah kontrolü daha kolay olur.

Bu ameliyatta mide kapasitesinde azalma olmasına rağmen mide fonksiyonlarında bir bozulma olmaz. Midede ülser oluşma riski azalır.

Gastrik Bypass

Bu ameliyatta mide girişinde yaklaşık 25-30 cc lik mide hacmi oluşturulmakta ve mideden 100-150 cm uzaklıkta bir incebağırsak bölgesi bu poş ile birleştirilmektedir. Bu ameliyat hem yemeyi kısıtlayıcı hem de emilimi azaltıcı bir ameliyattır. Teknik olarak daha zor ve riskleri biraz daha yüksektir ve geri dönüşümsüz bir ameliyattır. Uzun dönem sonuçları tüp mide ameliyatı ile benzerdir, bu nedenle günümüzde tüp mide ameliyatı biraz daha fazla tercih edilmeye başlanmıştır.

Obezite Cerrahisinin Sağladığı Avantajlar

Obezite Cerrahisinin Sağladığı Avantajlar
  • Hipertansiyon problemi olan obez hastalarda ameliyat sonrası tansiyon ölçümlerinde ciddi düzelmeler olur. Bu hastalar %60-70 tansiyon ilaçlarını kesmektedir.
  • Tip 2 diyabet hastalarında kan şekeri seviyelerinde ciddi düzelmeler olur. Hastaların yarıdan fazlasın kullandıkları antidiyabetik ilaçları bırakabilir.
  • Ameliyatın ardından kalp hastalığı riskinde belirgin azalma olur.
  • Fazla kilolara bağlı uyku apnesi problemleri düzelir.
  • Solunum sistemi sıkıntılarında düzelme olur.
  • Yukarıda bahsedilen yararların sonucunda hastaların hayat kaliteleri belirgin olarak artar.

Obezite Merkezi Giriş

Obezite Merkezi Giriş

OBEZİTE MERKEZİ

Vücutta aşırı yağ depolanması olarak tanımlanan obezite, solunum yetmezliğinden kalp problemlerine, uyku apnesinden kansere kadar sayısız hastalığı beraberinde getiriyor. Temel olarak obeziteyle mücadele ne kadar erken başlarsa, alınan sonuç da o kadar kalıcı oluyor. Kişinin obez olup olmadığını anlamak için ise Beden Kitle Endeksi’ne bakılıyor. Boyun metre cinsinden karesinin kiloya bölünmesiyle çıkan değer Beden Kitle Endeksi’ni ifade ediyor. BKİ’si 30’un üzerinde olan obezite, 35’in üzerinde olansa morbid obezite olarak kabul ediliyor.

MEDİSTATE OBEZİTE MERKEZİNDE HEDEFE YÖNELİK MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM

Obezite tedavisinde hastalığa neden olan faktörlerin saptanıp ortadan kaldırılması başarılı bir sonuç elde etmek için şart. Aksi takdirde verilen kilolar hızlıca geri alınıyor ve sorunlar tekrar ediyor. Obezite tedavisinde vücut ağırlığının 6 aylık dönemde yüzde 10 azalması, hastalığın yol açtığı diğer sorunların önlenmesinde önemli katkı sağlıyor. Ancak hastalığa kaynak oluşturan nedenler giderilmediği sürece hastalar verdikleri kiloları tekrar geri alıyor ve sürdürülebilir bir iyileşme sağlanamıyor. Medistate Obezite Merkezi’nde hastanın obez olmasına yol açan sebepler tespit edildikten sonra farklı tıbbi birimler bir arada çalışarak tedavi yöntemini belirliyor. Aynı zamanda multidisipliner yaklaşım olarak adlandırılan bu sistemde; Obezite Cerrahisi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Beslenme ve Diyet, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Psikoloji gibi uzmanlık alanları hastayı değerlendiriyor ve tedavi süreci şekilleniyor.

Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları

Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları

Yeme bozuklukları ve hareketsiz yaşam dışında obeziteye neden olan birçok endokrinolojik hastalık bulunuyor. Bu nedenle obez bireylerin endokrinolojik olarak incelenmesi tedavi sürecinin ilk adımını oluşturuyor. Cushing Sendromu, hipotiroidi, insülin direnci, Polikistik Over Sendromu, diğer genetik sendromlar ve salgılanan bazı hormonlar obeziteye neden olabiliyor. Ayrıca bazı metabolik bozukluklar hastaların sağlıklı beslenme programına uymalarını güçleştirebiliyor. Tüm bu nedenlerle endokrinolojik inceleme obezite tedavisinde ilk adımı oluşturuyor. Hasta endokrinolojik olarak değerlendirildikten sonra farmakolojik tedaviler düzenleniyor. Bu sürecin ardından hastanın test sonuçlarına, vücut ölçülerine, hormonal profili ve mevcut hastalıklarına göre Medistate Obezite Merkezi hekimleri arasında yapılan değerlendirme sonucunda tedavi protokolü planlanıyor.

Obezite Cerrahisi Ne Zaman Tercih Ediliyor ?

Obezite Cerrahisi Ne Zaman Tercih Ediliyor ?

Beden kitle indeksi 40’ın üzerinde olup düzenli diyet ve egzersize rağmen kilo veremeyen hastalarda bir tedavi yöntemi olarak cerrahiye başvurulabiliyor. Ayrıca beden kitle indeksi 35- 40 arasında olup obeziteye bağlı hipertansiyon, diyabet veya uyku apnesi gibi ek hastalıkları olan hastalarda da obezite cerrahisi uygulanıyor.

Obezite ameliyatları, hastaların kilo verip, daha fit bir görüntüye sahip olmasının yanı sıra hipertansiyon, diyabet, yüksek kan yağları, ürik asit yüksekliği gibi hayatı tehdit eden ve organları bozan kan değerlerinden de kurtulmalarını sağlıyor.

Obezite Mücadelesinin Olmazsa Olmazı

Obezite Mücadelesinin Olmazsa Olmazı

OBEZİTE MÜCADELESİNİN OLMAZSA OLMAZI; DOĞRU BESLENME VE DİYET

Obezite tedavisinin bir diğer önemli ayağını doğru beslenme ve diyet oluşturuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı tarafından diyet programı belirlenmeden önce hastaların beslenme alışkanlıkları ayrıntılı olarak gözden geçiriliyor; vücut analizi yapılarak, vücuttaki yağ, kas ve su miktarı saptanıp, vücudun çalışma hızı tespit ediliyor. Elde edilen bu verilere yaş, cinsiyet, fiziksel aktivite ve kan bulguları da eklenerek kişiye özel beslenme programı hazırlanıyor.

OBEZİTE CERRAHİSİNDE DİYET

Obezite cerrahisinde hastanın mide kapasitesine uygun, sık aralıklarla küçük porsiyonlar ile içerik olarak karbonhidrat ve yağdan fakir protein açısından yeterli ve zengin diyet planlaması yapılıyor.

Hastaların operasyon öncesinde, hastanede kalma sürecinde ve operasyon sonrasında uygun görülen sürede diyetisyen tarafından beslenme durumları takip edilerek oluşabilecek komplikasyonların minimize edilebilmesi için mümkün olduğunca erken ( operasyondan 1-2 ay öncesi olabilir) diyet tedavisine başlanması hedefleniyor.

  • Aynı anda hem yemek yiyip hem de su içmeyiniz!
  • Daima kalorisi yüksek sıvılardan uzak durunuz!
  • Çerez vb atıştırmalıklardan uzak durunuz!
  • Yumuşak kıvamlı veya sıvı gıdalar yerine katı gıdaları tercih ediniz!

Midenin küçültülmüş olması hastanın daha az gıda ile daha erken doygunluk hissine ulaşmasına ve dolayısıyla daha az yemesine neden oluyor. Ancak başarılı kilo vermenin yolu bunların yanı sıra sağlıklı ve besleyici gıdalar alınmasından geçiyor. Cerrahi sonrası sağlıklı kalmak ve başarılı bir biçimde kilo vermek için düşük yağ ve karbonhidratlı ancak mineral ve vitaminlerden zengin, yüksek proteinli bir beslenme programı planlanıyor.

Operasyon öncesi diyetin amacı: *Vücut yağ oranını azaltmak.
  *Kas dokusunu korumak.
  *Hastayı ameliyat sonrası diyetine hazırlamaktır.
Operasyon sonrası diyetin amacı: *Ameliyat sonrası komplikasyonların azaltılması.
  *Vücudun yeni mide kapasitesine adaptasyonunun sağlanması.
  *Vitamin, mineral ve protein alımının dengelenmesi.
  *Vücudun kas kaybının önlenmesidir.

Operasyondan 1 ay önceden başlanarak diyet ve beslenme planlaması yapılarak hastanın operasyona ve operasyon sonrası beslenmeye adaptasyonu sağlanmaya çalışılıyor. Operasyondan 15 gün sonra, 1.ayda, 2. Ve 3. ayda duruma göre hastanın gerekli ölçme ve değerlendirmeleri yapılarak beslenme düzenlemeleri revize edilir.

Psikolojik Destek ve Davranış Terapisi

Psikolojik Destek ve Davranış Terapisi

PSİKOLOJİK DESTEK VE DAVRANIŞ TEDAVİSİ

Obez hastaların özgeçmişleri başarısız diyet ve egzersiz girişimleri, verilen ama yeniden alınan kilolar hayal kırıklıkları, okul ve iş hayatında ve sosyal yaşamlarında maruz kaldıkları ayırımcılık öyküleri ile doludur. Bütün bunlar yüzünden ağır bir psikolojik travma yaşamış veya halen yaşamakta olan bir obez hastanın yeni bir kilo kontrolü programına dahil olabilmesi için bu programa inanması ve kendisini hazır hissetmesi çok önemlidir. Obez hastalarda depresyon, anksiyete bozukluğu ve sosyal fobi gibi psikolojik bozukluklar da çok yaygın görüldüğünden, uzman bir psikologdan destek almak, tedavi sürecinin başarısı için çok büyük önem taşır.

Medistate Obezite Merkezi’nde tedavi süreci planlanan obez hasta, uzman psikolog tarafından desteklenerek kilo sorunun altında yatan nedenler irdeleniyor ve sürdürülebilir kilo kontrolü sağlamak adına hastanın motivasyonunu sağlamak hedefleniyor.

Obezite Tedavisinde Fizik Tedavi

Obezite Tedavisinde Fizik Tedavi

OBEZİTE TEDAVİSİNDE FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON KLİNİĞİNİN ROLÜ

Fiziksel aktivite, bazal düzeyin üzerinde enerji harcamayı gerektiren bedensel hareketlerdir. Her türlü hareketi kapsayan geniş anlamlı bir terim olup günlük yaşam aktivitelerinden çeşitli spor faaliyetlerine dek geniş bir alanı kapsar. Kişilerin fiziksel aktivite düzeyleri obezite ve kilo kaybı açısından önem arz etmektedir.

Obezite gelişiminin başlıca nedeni enerji tüketimine oranla enerji alımındaki fazlalıktır. Egzersiz alınan enerji miktarının yanında çıkan enerji miktarını da azaltır. Egzersiz diyet ile birleştirildiğinde ise yağ kaybını arttırmakta ve yağsız kütleyi korumaktadır. Bunların yanında kas kuvvetinin artması ile bölgesel incelme/sıkılaşma sağlanır ve endurans artar. İleri dönemlerde ise egzersiz enerji tüketimini arttıracağı için kilo kontrolü sağlanır. Dolayısı ile vücut ağırlığını azaltmaya yönelik bütün programlar egzersiz içermelidir.

Bu etkilerin yanı sıra egzersizle birlikte ağrı, kardiyovasküler riskler, kemik mineral yoğunluğu, kan yağ ve glikoz düzeyleri, uyku kalitesi gibi obezitede sık görülen problemlerde ise belirgin iyileşmeler görülmektedir. Dolayısı ile egzersizde kilo kaybı amaçlanmasa bile kardiyovasküler ve psikolojik risk faktörlerinde düzelme sağlanabilmektedir. Obezite cerrahisi geçirecek hastalarda ise operasyon öncesi ve sonrası yapılan tedavi ve egzersizler ile operasyon başarısı arttırılırken operasyon sonrası günlük yaşama dönüş hızlanır.

 Obezite merkezimize başvuran hastaların egzersiz ve tedavi süreçleri Uzman Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktoru ve Uzman Fizyoterapist’ten oluşan bir ekip tarafından yönetilir. Kişiye özel olarak hazırlanmış programla birlikte, fiziksel zindeliği sağlayan faktörlerin bir ya da bir kaç unsuru egzersiz reçetesine dahil edilerek obez bireylerin fiziksel aktiviteleri planlanır ve sağlığına kavuşması sağlanır.

Hemşirelik Hizmetleri

Medistate’te Hemşire
olmanın Ayrıcalığını
Birlikte Yaşayalım.

Detaylı Bilgi

Hekim Kadrosu

Hastanemizin uzman
akademik kadrosu
üstün hizmet
kalitesiyle sizlerle...
detaylı bilgi
--