Medistate

Yeni Doğan Ziyaretçi Kabulü

 • Yoğun bakım ünitelerinde hastaları enfeksiyondan koruyabilmek için, gün içinde birinci derece yakınları öncelikli olmak üzere, hasta yakınlarından sadece bir kişinin hastayı sınırlı bir sürede ziyaret etmesine izin verilmektedir.
 • Yeni Doğan Yoğun Bakım ziyaret saatleri her gün sabah saat 10:00 – 11:00 ila 17:00 – 18:00 saatleri arasındadır.
 • Bebeklerinizin kritik özel durumlarından dolayı; yoğun bakım doktoru / hemşirenizin izniyle sadece birinci derece hasta yakınlarının ( anne, baba ) hastayı ziyaret etmesine izin verilmekte ve çocuk ziyaretçi alınmamaktadır.
 • Hastane zemin katında bulunan danışma memurlarına hangi yoğun bakıma ve hangi hastaya ziyarete geldiğinizi söyleyiniz. Danışma görevlisi ilgili yoğun bakımı ünitesini arayıp hastanızın doktoru / hemşiresini bilgilendirip izin alıp sizi izin kağıdıyla yoğun bakıma yönlendirecektir.
 • Yoğun bakım sekreteri ile yoğun bakımı arayıp bilgi vermesi için görüşünüz.
 • Yoğun bakım girişinde bulunan ziyaretçi önlüğünü giyiniz.
 • Yoğun bakımın içine girdiğinizde ellerinizi su ve sabun ile yıkayınız ve kurulayınız.
 • Bebeğinize dokunmadan önce kuvözün yanında bulunan el antiseptiğini uygulayınız.
 • Hemşireniz tarafından bebeğinizi beslemeniz uygun görülmesi durumunda yoğun bakımda hemşirenizin gözetiminde bebeğinizin beslenme sürecine katılabilirsiniz. Ancak acil durumlarda yoğun bakımdan daha erken çıkmanız gerekebilir.
 • Bebeğinizin genel durumuna uygun olarak hemşirenin gözetiminde temas edebilirsiniz.
 • Yoğun bakıma ulaşabileceğiniz tüm telefon numaralarını, telefonla görüşme ve ziyaret saatlerini ilgili yoğun bakım sekreterliklerinden/danışma memurundan/hemşirenizden alabilirsiniz.
 • Hastanın ihtiyaçları ile ilgili bilgileri yoğun bakım sorumlu hemşire/hastanın hemşiresinden, tıbbi durumu ile ilgili bilgileri ise; hastanın doktorundan alabilirsiniz.
 • Ziyaret sırasında yüksek sesle konuşmamanız, telefonla hastanızın ve yoğun bakımın görüntülerini almamanız gerekmektedir.
 • Her ziyaret sonunda ellerinizi yıkayınız ve / veya el antiseptiği kullanarak temizleyiniz.
 • Ziyaretinizin sonunda ziyaretçi önlüğünü çıkararak, hemşire sekretere teslim ediniz.

Hemşirelik Hizmetleri

Medistate’te Hemşire
olmanın Ayrıcalığını
Birlikte Yaşayalım.

Detaylı Bilgi

Hekim Kadrosu

Hastanemizin uzman
akademik kadrosu
üstün hizmet
kalitesiyle sizlerle...
detaylı bilgi
--