Organization Accredited by Joint Commission International

Op. Dr. Ahmet Refik Turgut

Kalp ve Damar Cerrahisi
Medistate Kavacık Hastanesi
0216 331 40 40
ahmet.turgut@medistate.com.tr
Ahmet Refik Turgut
Eğitim
 • 1989-1995 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1998-2002 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi / Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı – Uzmanlık
İş Deneyimi / Uzmanlık Sonrası Eğitim
 • 2002-2014 Özel Sektör
 • 2014 Medistate Kavacık Hastanesi
Tıbbi İlgi Alanları
 • Minimal İnvasif Koroner Kalp Cerrahisi, Atan Kalpte Koroner Bypass Operasyonları
 • Minimal İnvasif Kalp Kapak Cerrahisi, Kalp Kapağı Replasmanı Ve Onarım Operasyonları
 • Minimal İnvasif Mitral Kapak Onarımı
 • Aort Anevrizma Cerrahisi, Asendan Aort Replasmanı, Bentall Operasyonu
 • Aort Disseksiyon Cerrahisi
 • Endovasküler Anevrizma Onarımı
 • Periferik Arter Hastalığı Cerrahisi, Aortobifemoral, Femoropopliteal Bypass Operasyonları
 • Karotis Arter Cerrahisi, Karotid Endarterektomi Operasyonları
 • Venöz Yetersizlik Operasyonları, Varis Laser Operasyonları, Köpük Tedavisi, Radiofrekans Tedavisi
 • Hemodiyaliz İçin Geçici Kateter, Tünelli Kalıcı Kateter Yerleştirilmesi, Arteriovenöz Fistül Oluşturulması
 • Arteriovenöz Hemodiyaliz Grefti Yerleştirme Operasyonları