Organization Accredited by Joint Commission International
ONLINE RANDEVU

MS ruhsal değil, beyin, göz siniri ve omuriliğin hastalığıdır

MS Hastalığı (Multipl Skleroz) Nedir?

Halk arasında MS hastalığı olarak bilinen Multipl Skleroz beyinde ve omurilikte, diğer organlarla iletişimi sağlayan, sinir lifleri etrafındaki miyelin kılıfının hastalığıdır. Myelin kılıfın hasar gördüğü yerlerde “plak” adı verilen hasarlı  bölgeler oluşur. Bu plaklar, sinir sistemi içinde pek çok yerde oluşabilir ve sinirler boyunca mesajların iletilmesini engelleyebilir. Bunun sonucunda yürüme, konuşma, görme gibi eylemlerde bozulmalar olabilir, bunlara MS atakları denir.


Multipl-skleroz (MS) nedenleri nelerdir?

MS’in nedeni henüz kesin olarak tespit edilebilmiş değildir. Yapılan değişik araştırmalarda daha önce geçirilmiş virütik enfeksiyonlar, çevreden kaynaklanan bazı zehirli maddeler, beslenme alışkanlıkları, coğrafi etmenler, vücudun savunma sistemindeki bozukluklar suçlanmıştır.

En çok üzerinde durulan neden oto-immün bir hastalık olduğu yönündedir. Normalde vücudun bağışıklık sistemi, vücuda dışarıdan giren mikrop ya da virüslere  karşı vücudu korur. Ancak MS’li kişilerde bilinmeyen nedenden dolayı, bağışıklık sistemi  özellikle sinir sistemindeki sinirlerin myelin kılıfına karşı saldırı düzenler, hasar ortaya çıkar.

Günümüzde genetik olarak yatkın kişilerde, MS ile ilgili bilinmeyen bir virüsün, vücudun bağışıklık sistemini olumsuz yönde harekete geçirerek, sinirlerin miyelin tabakasına saldırı düzenler.

MS hastalığında gelişebilecek ataklar önceden tahmin edilemez ve oldukça değişkenlik gösterir. Sinir sisteminde etkilenen yere ve etkilenme derecesine göre, MS hastalığının tipi ve şiddeti hastadan hastaya değişebilir.  Ancak miyelin tabakası kendini tekrar yeniler ve hastalar günlük yaşamına geri döner.


MS (Multipl-skleroz) belirtileri

Hastalığın ilk belirtileri birkaç gün içinde ortaya çıkar; alevlenmeler ve düzelmelerle seyreder. Başlangıç dönemlerinde tam bir düzelme gösterirken, az sayıda hastada baştan itibaren düzelmeler olmaksızın kötüleşme söz konusu olabilir.

Bunlar arasında halsizlik, karıncalanma, uyuşma, duyu eksikliği, denge bozukluğu, çift görme, görme azlığı, konuşma bozukluğu, titreme, kol ve bacaklarda sertlik, güçsüzlük, idrar kaçırma veya yapamama sayılabilir. Tanımlanan belirtilerin bir ya da birkaçına birlikte rastlanabilir.

MS hayatı tehdit eden bir hastalık değildir. MS’lilerle sağlıklı bireyler arasında yapılan çalışmalarda ortalama yaşam süresinin her iki grup arasında bir fark bulunmamıştır.  MS  bulaşıcı bir hastalık değildir. Hastalığın kesin tedavisi olmasa da günümüzde ilaçlar, fizik tedavi ve diğer yöntemlerle ataklar önlenebilmekte, sayısı ve şiddeti azaltılabilmektedir.

MS kalıtsal bir hastalık değildir. Ailelerinde MS bulunan kişilerin MS’e yakalanma eğilimi az da olsa vardır.

MS ruhsal bir hastalık değildir. MS beyin, göz siniri ve omuriliğin bir hastalığıdır.

Son yıllarda D vitamini ile MS riski arasındaki ilişkiyi gösteren kanıtlar artmaktadır. Güneşin az olduğu ülkelerde, annenin hamileliği sırasında güneşe az maruz kalma ve düşük D vitamini düzeyi MS riskini artırmaktadır.


MS en çok hangi yaşlarda ortaya çıkar?

MS çoğunlukla 20-40 yaşlar arasında ortaya çıkar. Kadınlarda 2 kat daha sıktır

Multipl Skleroz (MS) genç insanlarda nörolojik nedenli engelliliklerde birinci sırayı almaktadır. Hastalık genellikle gençlerde, kadınlarda, sosyo-ekonomik düzeyi yüksek toplumlarda, kentlerde yaşayan eğitim düzeyi yüksek kişilerde görülen bir hastalıktır.


MS hastalığı nasıl teşhis edilir?

MS hastalığı tanısının konulması çok da kolay değildir. MS hastalığını teşhis edebilecek özel bir test henüz geliştirilmemiştir; MRI, Beyin omurilik sıvısının incelenmesi, Uyarılmış görsel, işitsel ve somatosensoriyel yanıtlar tanıda yardımcı olmaktadır.


MS hastalığının tedavisi nasıldır?

MS hastalığı tedavisi kişiye özel olmalı ve mutlaka erken dönemde başlamalıdır.  MS atağı geçiren hasta hayatı boyunca başka bir atak geçirmeyebileceği gibi değişken sıklıkta atak yaşayabilmektedir. MS hastalığının tedavisine ataklar sırasında gecikmeden başlanmalıdır. Erken dönemde başlanan MS hastalığı tedavisi hastalığın ileride hasar bırakmasını engellemektedir.