Organization Accredited by Joint Commission International
ONLINE RANDEVU

Göğüs Hastalıkları

Göğüs hastalıkları solunum yollarıyla ilişkili tüm hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır.

Modern tıbbın en gelişmiş olanaklarına sahip Medistate Kavacık Hastanesi profesyonel sağlık kadrosuyla her türlü akciğer ve solunum yolu hastalığının teşhis ve tedavisi, koruyucu hekimliğe verdiği önem ile sunmaktadır.

Göğüs Hastalıkları bölümümüzde, gelişmiş teknolojik tanı-tetkik olanakları yakından izlenmekte olup, aynı zamanda güncel radyolojik görüntüleme olanakları da en etkin şekilde kullanılmaktadır.

Medistate Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nce tanı ve takibi yapılmakta olan başlıca akciğer hastalıkları;

 • Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (K.O.A.H) ( Kronik-müzmin bronşit , Amfizem )
 • Alerjik Astım
 • Akciğer Kanseri
 • Pnömoni ( Her türlü akciğer enfeksiyonu )
 • Akut ve Kronik Solunum Yetmezliği
 • Tüberküloz ( verem )
 • Bronşektazi
 • Sarkoidoz
 • İnterstisyel Akciğer Hastalıkları (Sıklıkla nedeni bilinmeyen idyopatik pulmoner fibrosis hastalığı, başta kemoterapi ilaçları olmak üzere ilaca bağlı akut ve kronik akciğer harabiyeti ve toksiteleri.)
 • Plevral Hastalıklar (Akciğer zarını ilgilendiren tüm hastalıklar.)
 • Plevral Efüzyon (Akciğer zarları arasında su toplanması.)
 • Mezotelyoma (Akciğer zarı kanseri.)
 • Uykuya bağlı solunum bozuklukları (OSAS –Uyku apne sendromu.)
 • Pulmoner Tromboembolizm (Akciğer damarlarına pıhtı atması.)
 • Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları

Koruyucu Hekimlik Çalışmaları

 • Sigara bıraktırma konusunda medikal destek ve takip,
 • Özellikle sigara kullanımı ve aile yatkınlığı olup akciğer kanser riski yüksek olan toplumda akciğer kanser risk değerlendirmesi yapılması, kişiye özel tarama ve takip programlarının oluşturulması,
 • Özellikle yaşlı ve kronik hastalıklara sahip kişilerin akciğer enfeksiyon risklerinin azaltılması.

Göğüs Hastalıkları Teşhis ve Tedavisine Yönelik Aşağıdaki Birimler Hizmet Vermektedir:

1. Bronkoskopi Merkezi

Medistate Kavacık Hastanesi Endoskopi Ünitesi’nde, başta akciğer kanseri olmak üzere bazı akciğer hastalıklarının erken ve kesin tanısına olanak sağlayan bronkoskopi (solunum yollarının endoskopik incelemesi) işlemi yapılmaktadır.

2. Akciğer Fonksiyon Testleri Laboratuvarı

Başta KOAH (kronik bronşit, amfizem), astım olmak üzere birçok akciğer hastalığının teşhisinde ve bu hastalıkların ayrımında, tanı değeri çok yüksek olan solunum fonksiyon testi cihazı ile tüm akciğer solunum kapasitesi değerleri ölçülmektedir.

3. Sigara Bırakma Polikliniği

Sigaranın akciğerlerde yapmış olduğu hasar saptanarak, kişiye özel sigara bırakma programı hazırlanmakta, karbonmonoksit ölçüm cihazı ile hastalar takip edilmektedir.

4. Astım, Alerji Teşhis ve Tedavi Merkezi

Alerji testi için gerekli tüm cilt testlerine sahip olan Medistate Kavacık Hastanesi’nde, astım ve eşlik eden alerjik rinit hastalığı düzenli takip ve tedavi ile kontrol altına alınmaktadır.

5. Solunum Fizyoterapi Merkezi

Medistate Kavacık Hastanesi’nde yatmakta olan akciğer hastalarına, akciğer rehabilitasyon programları konusunda profesyonel olan sağlık görevlileri tarafından, modern teknolojik yöntemlerle hizmet verilmektedir. Primer akciğer hastalıkları nedenli veya akciğer dışı, başta son dönem kanser hastaları olmak üzere, solunum yetmezliğindeki tüm hastalara servis ve yoğun bakım koşullarında CIPAP veya BIPAP ile non invasif mekanik ventilatör desteği verilebilmektedir.

6. Uyku Laboratuvarı

Uykuda solunum durması şikayeti olan, uyku apne sendromu ( OSAS ) tanısı düşünülen hastalar başta Nöroloji, Kulak Burun Boğaz, Göğüs Hastalıkları bölümlerimizce multidisipliner olarak ele alınmakta, sonrasında polisomnografi ile uyku laboratuvarında yatırılarak tanıları konulup tedavileri düzenlenmektedir.

Bölüm Doktorları

Doç. Dr. Zehra Yaşar
Göğüs Hastalıkları, Check Up

Videolar

18.11.2020
Covid-19 Pandemisinde KOAH Hastalığı