Organization Accredited by Joint Commission International
ONLINE RANDEVU

Görüntüleme Yöntemleri

Görüntüleme yöntemleri gelişiyor!

Görüntüleme yöntemlerinde yaşanan hızlı gelişmeler bu teknolojileri hastalıkların tanı ve tedavisinde vazgeçilmez bir konuma yükseltti. Bugün birçok hastalığın erken tanısının yapılabiliyor olması tedaviyi de kolaylaştırıyor.

Hastanelerin en yüksek yatırımları yaptığı alanların başında gelen görüntüleme ünitelerinin donanımı son derece önem taşıyor. Medistate Kavacık Hastanesi Radyoloji Bölümü, gelişmiş cihazlarla oluşturulmuş bir altyapıya sahip. Ayrıca, tüm görüntü arşiv ve iletişim sistemi-PACS (Picture Archiving and Communication System) ile sağlanıyor. Bu sistem incelemelerde elde edilen görüntülerin dijital ortamda değerlendirilmesi, işlenmesi ve arşivlenmesi için imkan sağlıyor. Görüntülerin dijital olanaklarla değerlendirilmesi, günümüzde radyolojide doğru ve kaliteli hizmet verebilmenin vazgeçilmez koşullardan biri olarak kabul ediliyor. Medistate Kavacık Hastanesi Radyoloji Bölümü uzmanları Dr. Özgür Sü kullandıkları altyapılarıyla ilgili bilgi verdi.

PACS sisteminin sağladığı imkan doğrultusunda görüntüler değerlendirildikten sonra, raporlarıyla birlikte yine dijital ortamda arşivlenerek hastanenin tüm birimlerine gönderiliyor. Bu sistem aynı zamanda görüntüleme birimlerine kağıt ve filmsiz bir ortamda çalışma olanağı sunduğundan, işlemler sırasında gereksiz zaman kaybının da önüne geçilmiş oluyor.

Radyoloji ünitesinde röntgen, bilgisayarlı tomografi, mamografi, panoramik röntgen, dijital floroskopi, manyetik rezonans görüntüleme, ultrasonografi, renkli doppler ultrasonografi, kemik yoğunluğu cihazları ile ileri tanı yöntemleri kullanılıyor. Girişimsel radyoloji bölümünde gelişmiş teknolojiye sahip anjiyo cihazları ile tanı ve tedavi imkanları sunuluyor.

Hangi cihaz ne amaçla kullanılıyor?

1.5 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme

MR radyodalgaları ile çalışan ve iyonizan radyasyon içermeyen bir modalitedir. Tüm nörolojik incelemeler (beyin, boyun ve vertebral kolon), vasküler anjiografi (periferal, intrakranial, karotis ve aorta), abdomen, toraks, meme MRG, kas-iskelet sistemi incelemeleri, MR kolanjiopankreatikografi (MRCP), difüzyon MRG ve tüm vücut MR ile MR enterografi incelemeleri yapılabilmektedir. Cihazda tanısal duyarlılığı artıran ve tedavinin planlanmasında önemli katkıları bulunan üç boyutlu görüntüler oluşturulabiliyor.

Bilgisayarlı Tomografi

Bilgisayarlı tomografi özellikle kemik ve akciğer lezyonlarında tanı değeri yüksek bir görüntüleme yöntemidir. Kesitsel görüntüleme kapasitesi nedeniyle üç boyutlu görüntülemeyi sağlamaktadır. Ultrason ve röntgen grafilerde tanı konulamayan olgularda ileri tetkik yöntemidir.

Renkli Doppler Ultrasonografiler

Ultrasonografi ve doppler ultrasonografi cihazları en son teknolojik yeniliklere sahip. Karın, pelvik, böbrek, tiroid, toraks, meme, kalça, göz gibi tüm ultrasonografik incelemeler yapılabiliyor. Vasküler yapılar ve kan akımını renkli doppler ultrason ile ayrıntılı olarak değerlendirmek mümkün olabiliyor. Üst ve alt ekstremite arteriel ve venöz sistem renkli doppler ultrason, karotis ve vertebral arter doppler, orbital doppler, jinekolojik doppler, renal arter ve diğer doppler US incelemeler gerçekleştirilebiliyor. Endorektal ultrasonografi ile prostat ayrıntılı incelenmekte biopsi alınıyor.

Mammografi

Mammografi meme kanserinin ve diğer iyi huylu meme hastalıklarının tanısında, düşük dozda X-ışınları kullanılarak gerçekleştirilen özel bir inceleme. Mammografi hizmetleriyle, asemptomatik hastaların tarama amaçlı incelemeleri, semptomatik meme hastalıkları olan bayanların tanısal amaçlı incelemeleri ve konsültasyonlar yapmak mümkün olabiliyor.

Bölüm Doktorları

Uzm. Dr. Özgür Sü
Radyoloji
Uzm. Dr. Mehmet Mustafa Özlü
Radyoloji
Doç. Dr. Kaan Meriç
Radyoloji, Radyoloji Kliniği Direktörü