Organization Accredited by Joint Commission International

Doç. Dr. Ahmet Narin

Kardiyoloji Uzmanı
Medistate Kavacık Hastanesi
0216 331 40 40
ahmet.narin@medistate.com.tr
Ahmet Narin
Eğitim
 • 1962-1968 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
 • 1972-1976 Gülhane Askeri Tıp Fakültesi İç Hastalıkları İhtisası
 • 1984-1986 Dr.Siyami Ersek Hastanesi Kardiyoloji İhtisası
 • 1986-1999 Dr. Siyami Ersek Hastanesi Baş Asistanlık, Şef Yardımcılığı
 • 1992 Doçentlik
 • 1999-2010 Kardiyolojı Klinik Şefliği, Kardiyoloji Klinik Koordinatörlüğü
İş Deneyimi / Uzmanlık Sonrası Eğitim
 • 25 Yıl Dr. Siyami Ersek Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Baş Asistanlık, Şef Yardımcılığı ve Şefliği Görevi
 • 2011 Medistate Kavacık Hastanesi
Tıbbi İlgi Alanları
 • Koroner Anjiyografi
 • Koroner Damar Balon - Stent Uygulamaları
 • Balon Valvüloplasti
 • Hipertansiyon
 • Ekokardiyografi (Yüzey - Özofajiyal)
 • Kalp Yetmezliği
 • Periferik Arter Hastalığı

Videolar

12.02.2014
Doç. Dr. Ahmet NARİN "Kalp Kapak Hastalıkları"