Organization Accredited by Joint Commission International

Uzm. Dr. Aygül Uluocak

Biyokimya ve Klinik Biyokimya
Medistate Kavacık Hastanesi
0216 331 40 40
aygul.uluocak@medistate.com.tr
Aygül Uluocak
Eğitim
  • 1982-1988 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
  • 1998-2002 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Biyokimya Anabilim Dalı (Uzmanlık)
İş Deneyimi / Uzmanlık Sonrası Eğitim
  • 2013 Medistate Kavacık Hastanesi
  • 2005-2013 Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • 2004-2005 Sait Çiftçi Hastanesi 
  • 2003-2004 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • 1998-2002 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
  • 1990-1998 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı
  • 1988-1990 Manyas Sağlık Ocağı
Tıbbi İlgi Alanları
  • Oksidatif Stres, Aterosklerozis