Organization Accredited by Joint Commission International
ONLINE RANDEVU

Alerjik Rinit Hayatınızdan Çalmasın

Alerjik Rinit Nedir?

Bağışıklık sisteminde (immün) dengenin bozulmasıyla gelişen doğada bulunan bazı maddelere karşı aşırı duyarlılık halidir, kalıtsaldır. Alerjik kişiler alerjenle karşılaşınca bir yanıt verirler. Alerjik kişilerde duyarlılık yapan doğadaki zararsız maddelere alerjen denir. Genetik alt yapısı olan kişilerde solunum, sindirim veya temas yoluyla alınan bu yabancı antijenlere karşı bağışıklık hücreleri aşırı IgE antikoru yapar. Alerjen solunum, damar yoluyla veya sindirim yoluyla girer. Polenler (ağaç, ot, çayır) hayvan deri, tüy ve artıkları, hamam böceği, ev tozu akarları, mantarlar, besinler, antibiotik, arı zehiri gibi. Alerjik rinit (AR) , burun ve damakta kaşıntı eşliğinde hapşırma, burunda akıntı ve burun tıkanıklığıyla karakterize, nazal mukozanın inflamatuvar bir hastalığıdır. Alerjik rinit oldukça yaygın görülmekte olup, Amerika ve diğer sanayileşmiş ülkelerdeki çocukların ve erişkinlerin %10-30 unu etkiler. AR sıklığı, tüm dünyada çoğunlukla da gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerdeki artış yavaşlayarak bir platoya ulaşmıştır. Türkiye’de 5 farklı merkezde yapılan değerlendirmede son 1 yıl içinde doktor tanılı AR sıklığı %11,8-36,4 olarak bildirilmiştir. İki yaşından sonra AR prevalansı giderek artmakta, erken okul çağı ve erken yetişkinlikte bimodal bir zirveye ulaşmaktadır. Yapılan bir çalışmada, AR prevalansı, dört yaşındayken %5 iken sekiz yılda %14’e kadar artış göstermiştir. Durum genellikle yetişkinlikte devam eder ve yaşlılıkta iyileşme devam görülür. Alerjik rinit ölümcül değilse de ciddi morbidite ve ekonomik yük getirir. Yılda, iki milyon okul günü kaybı, altı milyon iş günü kaybına neden olmaktadır. Doğrudan maliyetlerin yanı sıra, astım ve sinüzit ile ilişkisi ekonomik etkisini daha da artırmaktadır.

Alerjik Rinit Risk Faktörleri Nelerdir?

 • Ailede atopi öyküsü
 • Erkek cinsiyet
 • Polen mevsimi boyunca doğum zamanı
 • Erken antibiyotik kullanımı
 • Hayatın ilk yılında annenin sigara içmesi
 • İç ortam alerjenlerine maruz kalma

Alerjik Rinit Belirtileri

 • Burun akıntısı
 • Burun tıkanıklığı
 • Burun kaşıntısı
 • Hapşırma
 • Burun kanaması
 • Öksürük
 • Alerjik konjuktivit

Alerjik Rinit Tanısında Hangi Tetkikler Yapılır?

 • İnvitro ve İnvivo diye iki test yöntemi var
 • Eozinofil testi
 • İmmunglobulin testi
 • Deri prick testi

Alerjik Rinit Tedavisi Nasıldır?

Alerjide tedavinin başlatılması için en değerli basamak alerjenin belirlenmesidir. Suçlanan ve kaçınılması gereken maddelerin ayırt edilmesi önemlidir. Tedavide kabul gören dört temel basamak vardır. Bunlar;

 • Çevresel kontrol (kaçınma)
 • Farmakoterapi
 • İmmünoterapi
 • Cerrahi tedavi
 • Farmakoterapi ;
 • Burun içine kullanılan spreyler, oral alınan tabletler,

Alerjik Rinit Cerrahi Tedavisi Nelerdir?

 • Submukozal rezeksiyon (burun konkasını (etini) küçültme,
 • Radyofrekans ablasyon
 • Elektrokoterizasyon
 • Mikrodebride ile submukozal rezeksiyon
 • Alt konka lateralizasyonu