Organization Accredited by Joint Commission International
ONLINE RANDEVU

Bel Ağrısı İçin İpuçları

Toplumdaki bireylerin % 80 kadarı, yaşamları boyunca en az bir kez bel ağrısı atağı yaşamaktadır. Sebeplerin çoğunluğu mekanik olmakla birlikte bir kısmında altta yatan lomber disk henisi olmaktadır. Günümüzde radyolojik inceleme yöntemlerine ulaşım kolaylaşmış olduğundan MRG sıklıkla başvurulan yöntemler haline gelmiştir. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar interverteral disklerdeki (omurlarımızın arasında süspansiyon görevi gören yastıkçıklar) patolojilerin ağrı yakınması olmayan asemptomatik bireylerde de olduğunu ortaya koymaktadır. Bu oran genel populasyonda %30-50 dir. Hatta bazen şikayeti olmayan bireylerde dramatik büyüklükte bir disk herniasyonu varlığına da rastlanmaktadır. Disk herniasyonu en sık bel bölgesinde (lomber omurga) ortaya çıkar ve bu tanım disk materyalinin omurilik kanalı içine taşması durumunda kullanılır. Anatomik olarak, en basit ifadeyle, omurga üst üste istiflenmiş omurlardan oluşur. Her omur arasında, adeta bir yastık görevi gören diskler bulunur. Bu diskler hareketlerimiz sırasında oluşan fazla yükü absorbe eder ve omurların birbirine sürtünmesini önler. Ayrıca, omurlar arasındaki bu diskler (intervertebral diskler) içinde jel benzeri bir maddeye sahiptir (nükleus pulposus). Disk henisi olduğunda bu jel benzeri yapı ya kendisini çevreleyen dış tabakayı omurilik kanalına doğru iterek ya da bizzat kendisi dış tabakayı yırtarak kanal içine girer ve buradan geçmekte olan sinirlere basarak ağrıya yol açar.


                          Sıklıkla Rastlanan Bulgular


 • Bel ağrısı (genellikle ilk belirti)
 • Bacak ağrısı
 • Bacak uyuşması veya karıncalanma (seyahat ağrısı)
 • Bacak zayıflığı
 • Bağırsak veya mesane kontrolünün kaybı (çok nadir görülür ve derhal tıbbi müdahale gerektirir)

Cerrahi karar Hastalar cerrahi yönden değerlendirilirken hekim, fizik tedavi ve/veya ilaçlar gibi koruyucu tedavi seçeneklerine rağmen kontrol altına alınamayan ağrıları olan hastalarda ameliyat önerebilir. Hastayla mevcut cerrahi yöntemler hakkında konuşacak ve özel duruma bağlı olarak hangi işlemin daha uygun bir tedavi olabileceğini belirleyecektir. Diğer ameliyatlarda olduğu gibi hastanın yaşı, genel sağlığı, ek hastalıkları cerrahiye karar vermede etkili olacaktır. Hekim her zaman için ameliyatın yararları ile risklerini tartacak, hastaya ameliyatla sağlayabileceği faydayı göz önünde bulunduracaktır.


CERRAHİ SONRASI

Hekim cerrahi sonrası özel talimatlar verecek ve genellikle ağrı kesici ilaçlar yazacaktır. Hastanın işe dönme, araba kullanma ve egzersiz gibi normal etkinliklere ne zaman başlayabileceğine dair bilgiler verecektir. Bazı hastalar ameliyat sonrası denetimli rehabilitasyon ve fizik tedaviden fayda görebilirler. Kademeli olarak normal günlük aktivitesine dönmekte olan hasta için hissedebileceği bir takım ağrılar hastanın daha yavaş ilerlemesi konusunda uyarıcı olabilir.


AĞRI ATAKLARININ ÖNLENMESİ İÇİN İPUÇLARI


 • Bel ağrısı ataklarının önlenmesinde ve özellikle ailesinde disk hernisi olanlar açısından önemli olabilir.
 • Daha fazla omurga stabilitesi açısından egzersiz yapın. Bu amaçla yüzme, sabit bisiklet, düz alanda hızlı yürüyüş genellikle omurga üzerine aşırı yük bindirmeyen iyi aerobik egzersizlerdir.
 • Ağır bir nesneyi kaldırmak için çömelme gibi doğru kaldırma ve taşıma tekniklerini kullanın. Hiç bir zaman belden eğilmeyin, yükü bacaklarınızda hissedin.
 • Otururken ve ayakta dururken doğru anatomik postürü koruyun.
 • Sigara içiyorsanız bırakın.
 • Mümkünse stresli durumlardan kaçının, bu kas gerginliğine yol açabilir.
 • Sağlıklı bir kiloyu koruyun. Alınacak her ekstra kilo bel bölgesine ek yük getirecektir.