Organization Accredited by Joint Commission International
ONLINE RANDEVU

Çocuklarda ihmale gelmeyecek 3 sorun!

 • Kulakta sıvı birikmesi
 • Bademcik
 • Geniz eti büyümesi

Çocuklarda çok sık görülen kulak burun boğaz hastalıklarına karşı tedbirli ve bilinçli olmak, çocukların sağlıklı gelişimleri açısından çok önemli. Özellikle sık görülen bademcik, geniz eti büyümesi ve kulakta sıvı birikmesine karşı daha bilinçli olmak için bu yazımızı okumanızı tavsiye ediyoruz...

Onların sağlığı her şeyden değerli. Özellikle sağlıklı büyümeleri için anne babalar olarak her türlü tedbiri alır, onları olası hastalıklardan koruruz. Ancak bazı durumlarda daha dikkatli ve erken davranmak, çocuklarımızın gelişimi açısından daha da önemli. Örneğin kulak burun boğaz hastalıkları çocuklarda çok sık görülebiliyor. Bunlar arasında da bademcik, geniz eti büyümesi ve bunun sonucu olarak kulakta sıvı birikmesi oldukça önemli. Öyle ki bu hastalıklar sık görülmeye başlayınca çocukların uyku düzeni bozulurken, gelişme geriliği de ön plana çıkıyor. Medistate Kavacık Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanları Prof. Dr. Rauf Tahamiler ve Prof. Dr. Mehmet Eken, bu üç önemli sorunun belirtileri ve tedavileri hakkında merak edilenleri siz değerli okurlarımız için anlatıyor…


KULAKTA SIVI BİRİKMESİ

Okul öncesi çocuk grubunda orta kulakta sıvı toplanması, yani tıptaki ismiyle ‘seröz otit’ hastalığı oldukça sık görülen bir durumdur. Hastalığın erken evrelerinde çocukta hafif bir işitme kaybı başlar. Kulakta ağrı, ateş, akıntı gibi yakınmalar yoktur. Orta kulak boşluğu normalde havayla doludur. Burun arkasındaki geniz ile kulak arasında havalanma görevini yapan östaki borusu sayesinde orta kulaktaki hava basıncı dış ortamdaki basınçla eşitlenir. Çocuklarda kulak ile geniz arasındaki mesafenin kısa oluşu ve anatomik olarak geniz eti büyüklüğü, sık geçirilen enfeksiyonlar ve alerjik yapı, kulak sıvısı oluşumunun küçük yaşlarda daha sık görülmesinin nedenleri arasındadır.

Eğitim yıllarındaki çocuklarımızı yaşıtlarından geri bırakmamak için işitme konusunda uyanık olmalı ve geç kalmadan doktora başvurmalıyız.

surecgorseli


Tedavide yüz güldüren sonuçlar!

Çocuğunuza seslendiğinizde birkaç defa tekrarlatıyor mu? Derslerdeki başarısında azalmalar olup televizyonun sesini çok mu açıyor? Bunların yanı sıra, sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren, genellikle burun tıkanıklığı sorunu yaşayan ya da uyku sırasında ağzı açık uyuyan veya horlayan çocuklarda orta kulakta sıvı toplanması son derece sık karşılaşılan bir durumdur. Peki nasıl tedavi edilmeli? KBB uzmanı, eğer hastalık varsa buna neyin neden olduğunu araştıracak ve nedene yönelik bir tedavi uygulayacaktır. Bu çocuklarda alerjik zeminde burun akıntısı ve geniz eti büyümesi oldukça sık karşılaşılan durumlar olduğundan alerji yönünden değerlendirilmeleri ve gerekirse alerji testlerinin yapılması da düşünülmelidir. Orta kulakta sıvı birikmesinin, erken dönemde yakalandığında nedene yönelik tedaviyle düzeltilebilen bir durum olduğunu hatırlatalım. Uzun süreli ilaç tedavileriyle sorun ortadan kaldırılabilir. Ancak östaki borusunun tıkanmasına neden olan geniz eti ve bademcik büyüklüğü durumlarında ve ilaç tedavisinin etki etmediği durumlarda cerrahi tedavi gerekir. Üstelik sonuç son derece yüz güldürücüdür. Orta kulakta sıvı toplanması nedeniyle kulak zarına yerleştirilen havalanma tüpü ameliyatları sık yapılan ve işitmeyi düzelten bir operasyondur. Yerleştirilen tüp 3-6 ay gibi bir süre sonunda çoğunlukla kendiliğinden çıkmaktadır. İleride kalıcı bir işitme bozukluğuna yol açmamak ve özellikle eğitim yıllarındaki çocuklarımızı yaşıtlarından geri bırakmamak için işitme konusunda uyanık olmalı ve geç kalmadan doktora başvurmalıyız.


BADEMCİK (Tonsilla Palatina)

Bademcikler bilindiği üzere, boğazımızın her iki yanında yer alan ve dışarıdan gelen mikroplara karşı savunma sistemimizin parçası olan organlarımızdır. Savunma görevi sırasında, bademcik iltihabı dediğimiz ateş, boğaz ağrısı, kızarıklık, halsizlik gibi şikâyetlere yol açan hastalık meydana gelebilir. Çocuklarda sık rastlanan bademcik iltihaplarında, doktorunuz tarafından verilen ilaçlar hastalığın iyileşmesini sağlar.


GENİZ ETİ (Adenoid)

Geniz eti, burun ile boğaz arasına yerleşmiş bir dokudur. Görevi, burundan giren bakteri ve virüs cinsi mikropları yakalamak ve vücudun mikroplarla savaşmasına yardımcı maddeler olan antikorları üretmektir. Eğer çocuğunuzda sürekli ya da sık tekrarlayan geniz eti büyümesi veya iltihabı varsa, doktorunuz geniz etinin ameliyatla alınmasını önerebilir. Çocuklar geniz eti alındıktan sonra daha sık hastalanmazlar; çünkü vücutta geniz eti gibi görev yapan başka dokular da aynı fonksiyonları yeterince yapabilirler. Geniz etinin büyümesi halinde çeşitli belirtiler görülebilir. Çocuğunuzda aşağıdaki belirtilerinden biri veya birkaçı bulunabilir:


 • Burundan nefes almakta güçlük
 • Sürekli ağızdan nefes alma
 • Burun tıkalı gibi genizden konuşma
 • Nefes alırkan hırıltılı ses çıkarma
 • Uyku sırasında horlama
 • Uykuda birkaç saniye süreyle nefesini tutma (uyku apnesi)
 • İştahsızlık ve gelişme geriliği

 

Geniz eti ameliyatı ne zaman gerekli?

Doktorunuz, çocuğunuzda aşağıdaki durumlardan bir veya birkaçı varsa geniz eti ameliyatı önerebilir:


 • Nefes alma güçlüğü
 • Uyku apnesi
 • Sık tekrarlayan geniz eti iltihabı
 • Konuşma bozukluğu

Ne kadar basit görünüyor olursa olsun, her ameliyat çocuk ve ebeveynler için genellikle korkutucudur. Onu nelerin beklediğini anlatarak, çocuğunuzun kendini ameliyata hazırlamasına yardımcı olabilirsiniz.


HANGİ DURUMLARDA BADEMCİK ALINMALI?


 • Her yıl sık sık tekrarlayan (yılda 3 defadan fazla), sürekli ilaç kullanımına gerek duyulan kronik enfeksiyonlar
 • Aşırı iri bademciklerden kaynaklanan nefes alma güçlüğü
 • Horlama
 • Ağzı açık uyuma
 • Büyüme-gelişme geriliği

Bademcik ameliyatları KBB uzmanınızca gerekli görüldüğünde son derece yüz güldürücü

girişimlerdir. Thermal Welding, Koblator cihazı ile bademcik ameliyatları hastanemizde de

yapılmaktadır. Bu cihaz, ısı ve basınç ile dokuların kanamasız ayrılmasına dayanır. Teknik sayesinde kanama olasılığı minimuma indirilir. Ameliyat sonrasında ağrı çoğu zaman hiç olmaz ya da oldukça hafif hissedilir.