Organization Accredited by Joint Commission International
ONLINE RANDEVU

İdrar Kaçırma Kabusunuz Olmasın!

İdrar Kaçırmanın Kişisel Yönetimi

İdrar kaçırmanın birçok tedavi yöntemi vardır. Eğer semptomlar sizi etkiliyorsa üroloğunuzla görüşmeniz iyi olacaktır. Doktorunuzla idrar kaçırma sorununuzu konuşmak can sıkıcı olabilir, fakat sizin sağlığınız için oldukça önemlidir.

Herkesi tedavi eden tek bir yöntem yoktur. Sizin idrar kaçırmanızla ilgili olarak aldığınız önlemler kaçırma sorununuzu ciddi şekilde düzeltebilir ve daha iyi bir hayat kalitesi sağlayabilir. Bu tedbirler hayat tarzı değişiklikleri, mesane ve pelvik taban kas egzersizleridir. Ameliyat ve ilaç tedavileri gibi yöntemler, bu yöntemler işe yaramadığında uygulanabilir.


Hayat tarzı değişiklikleri

Günlük diyetinizin idrar kaçırmanız üzerinde etkisi olabilir. Ne zaman, neyi, ne kadar içtiğinize veya yediğinize bakarak idrar kaçırmanızı etkileyen yiyecek ve içecekleri kendiniz saptayabilirsiniz.

Kafein, alkol ve yumuşak içecekler idrar kaçırmaya neden olmaz, fakat bazı kişilerde sıkışma hissini ve sık idrara gitmeyi artırır. Bu tür içeceklerden kaçınmanız sizin durumunuzu bir miktar düzeltebilir.

Kabızlık ve aşırı kilo alımının idrar kaçırma ile bağlantısı bulunmaktadır.


Mesane eğitimi

Doktorunuz size mesane eğitimi yapmanızı önerebilir. Mesane eğitiminin ilk aşaması bir işeme günlüğü tutulmasıdır. Bu günlükte ne kadar sıvı içtiğiniz, ne sıklıkta idrar yaptığınız ve ne kadar idrar miktarınız olduğu kaydedilir.


Pelvik taban kas egzersizleri

Pelvik taban kasları idrar torbanızı ve barsaklarınızı destekler. Bu kaslar yaşla, hastalıkla veya hormonal değişikliklerle birlikte zayıflayabilir. Zayıf pelvik taban kasları ise idrar kaçırmaya neden olabilir.

Pelvik taban kas egzersizleri ve bu egzersizler için dizayn edilmiş programlar idrar kaçırmayı düzeltebilir. Bu programlar sizin ihtiyacınız çerçevesinde oluşturulan pelvik taban kas egzersizleridir.


İdrar kaçırma için ilaç tedavisi

İdrar kaçırma tedavisi idrar kaçırmanın çeşidine, ne kadar şiddetli olduğuna ve neyin sebep olduğuna bağlıdır. İdrar kaçırmayla kendi başına üstesinden gelme tedavileri (bakınız İdrar Kaçırmanın Yönetimi) çoğu zaman ilaç tedavisiyle birleştirilir. Doktorunuz ile birlikte hangi ilaç tedavisinin sizin için en uygun olduğuna karar verebilirsiniz.

İdrar kaçırma tedavisinde kullanılan başlıca ilaçlar, muskarinik reseptör antagonistleri (MRA), mirabegron ve östrojendir. Diğer ilaçlar arasında desmopressin ve duloksetin yer alır.
Cerrahi Yöntemler

Askı Yerleştirilmesi

Askı yerleştirilmesi, stres tipi idrar kaçırması olan kadınlarda standart cerrahi tedavi yöntemidir.

Askılar pelvik taban kaslarına destek sağlar ve üretranın dolu bir mesaneye karşı daha iyi bir direnç göstermesine yardımcı olur.

Askılar üretrayı desteklemek için üretranın altına yerleştirilir.

Aşağıdaki özelliklere bağlı olarak değişik tipte askılar bulunur:


  • İçerikleri. Askılar sentetik olabilir, insan ya da hayvan dokusu içerebilir.
  • Şekilleri. Askılar değişik uzunluk ve kalınlıkta olabilir.
  • Dokuya tutunma şekilleri Hangi askı çeşidinin önerileceği sizin bireysel durumunuza ve ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Bu ayrıca değişik askı çeşitlerinden hangilerinin sizin hastanenizde bulunduğuna ve cerrahınızın deneyim durumuna da bağlıdır.

Ne zaman bir askı operasyonu düşünmeliyim?

Askı yerleştirilmesi SUI için en çok önerilen tedavi seçeneğidir. Olguların %85-90’ında askılar SUI’yı iyileştirmektedir. Eğer cerrahi başarılı olursa, etki genellikle uzun sürelidir. Eğer karışık tipte idrar kaçırmanız varsa da doktorunuz bu cerrahiyi önerebilir. Bu cerrahi yöntem SUI şikayetlerini düzeltmeyi hedeflediğinden daha az etkili olabilir.


Askı nasıl yerleştirilir?

Ameliyat için genellikle lokal ya da spinal anestezi uygulanır, ancak bazı vakalarda genel anestezi önerilir.

Öncelikle doktorunuz bir kateter yerleştirerek ameliyat boyunca mesanenizin boş kaldığından emin olur. Daha sonra doktorunuz askıyı yerleştirmek için vajinal duvarın önüne kesi yapar. Hamak tarzında bir askı oluşturmak için askının her iki ucu üretranın her iki yanına konumlandırılır. Son olarak askının uçları dokuya tutturulur.

Retropubik askılarda uçlar pubik kemiğin hemen üzerinde tutturulur.

Transobturator askıda askının uçları kasık etrafındaki dokuya tutturulur.


Aşırı Aktif Mesane ( Mesane içi Botox uygulama – TENS uygulamaları )

Yan etki nedeniyle ilacın devam edilemediği durumlarda BoNT-A uygulaması yaygınlaşmıştır ve Avrupa Üroloji Kılavuzu (2012) Üriner İnkontinans bölümünde Onabotulinum toxin A (100-300 U) uygulamasını sıkışma tip idrar kaçırma tedavisinde Kanıt Düzeyi 1 olarak önermektedir.


Prostat Ameliyatından Sonrasında Stresten İdrar Kaçırma

Prostat ameliyatı, stresten idrar kaçırma (SUI) riskini artırmaktadır. Bunun nedeni prostatın üretrayı çevrelemesi ve dolu mesanenin basıncına karşı direnç oluşmasına yardım etmesidir. Eğer prostatınız kısmen veya tamamen alınmışsa bu sizin üriner sfinkterinizin basınca dayanıklılığını etkiler.

Burada prostat ameliyatından sonra oluşan SUI’nin tedavi seçenekleri görülmektedir. En yaygın uygulanan tedaviler:


  • Pelvik taban egzersizleri
  • Askı yerleştirilmesi
  • Yapay kompresyon cihazları (balon yerleştirme)
  • Artifisyel Üriner Sfinkter İmplantasyonu (AÜS)