Organization Accredited by Joint Commission International
ONLINE RANDEVU

İdrar Kaçırma Kaderiniz Değil

İdrar kaçırma, çocuklarda, erişkin erkek ve erişkin kadınlarda hayatın herhangi bir döneminde görülebilen ve hayatı tüm yönleriyle etkileyen önemli bir sağlık sorunu … Ama bilmelisiniz ki, bu sizin kalıcı probleminiz, değişmeyen kaderiniz olmak zorunda değil. Zamanında ve doğru bir tedavi ile yeniden kuru ve mutlu günlere kavuşmak mümkün.

Toplumda en sık görülen sağlık problemlerinden biri, çocukların yatak ıslatması. Buradan anne ve babalara, ebeveynlere şunu söylemek isterim, eğer çocuğunuz - erkek ya da kız olsun - 5 yaşını geçmesine rağmen geceleri yatağını ıslatmaya devam ediyorsa derhal bir üroloji uzmanına başvurmanız gerekmektedir. Çok büyük tetkikler, çok eziyetli tahliller ve filmler gerekmeyecektir. Kısa bir muayene ve basit tetkiklerden sonra çocuğunuz tedavi altına alınabilecektir. Erken başvuru ve erken tedavi ile çocuğun ilerleyen hayatında bazı sosyal ve psikolojik sorunlara sahip olmasının da önüne geçilecektir. Böylece mutlu sabahlar, mutlu çocuklar bizlerin olacak, ama unutmamak lazım ki özellikle ailelerin, “etraf duymasın, kimse bilmesin” diye sakladığı yatak ıslatma rahatsızlığı çocuğun ruhsal dünyasında önemli travmalar yaratan ciddi bir sorundur.

Öte yandan, kadınlarda idrar kaçırma, ancak yaşayanın bilebileceği çok büyük bir sıkıntıdır. Doğurgan çağdaki kadınların dörtte biri, 50 yaşın üzerindeki kadınlarda ise her iki kadından biri idrar kaçırmaktadır. İşte böylesine önemli bir tıbbi sorun, bedensel sorun, aynı zaman sosyal sorun olan idrar kaçırmada vakit kaybetmeden bir üroloji uzmanına başvurursak yapılacak olan birtakım tetkikler sonrasında hastalık teşhis edilmektedir. Öncelikle birtakım ilaçlar verilmekte, sıkışma tipi kaçırmalar bu ilaçlarla kolaylıkla tedavi edilmektedir. Eğer ilaç tedavisi yerine ameliyata karar verilecek bir durum söz konusu ise, bugünkü tekniklerle yaklaşık 20 dakika süren ve aynı gün eve çıkılabilen bir ameliyat ile hastamızı idrar kaçırma sorunundan kurtarabiliyoruz. Üstelik hastanın vücudunda herhangi bir iz de kalmıyor. Düşünün, hayatı kâbusa çeviren bir sorun sadece 20 dakikada son bulacak, bu ne kadar büyük bir müjdedir. Bu sebeple idrar kaçırma problemi olan kadınların hiç vakit kaybetmeden bir üroloji uzmanına başvurmalarını tavsiye ederim.

Erkeklerde ise, daha çok geçirilmiş kanser ameliyatlarından sonra rastladığımız idrara kaçırmaya öncelikle ilaç tedavisi ile çare ararız. Bu noktada başarıya ulaşamazsak, yapay büzük kası (sfinkter) adı verilen bir aparatı ameliyatla idrara kanalının çevresine yerleştirip idrara kaçırma sorununu çözmek mümkündür.

Netice olarak, idrara kaçırma bugün için büyük ölçüde çaresi olan ve üroloji uzmanına giderek çözüm bulunabilecek bir tıbbi sorundur. Geç kalmadan tedavi arayışına girmek, idrar kaçırmanın kaderiniz olmasını önleyecektir.


Prof. Dr. M. İhsan Karaman

Üroloji - Üroloji Kliniği Direktörü