Organization Accredited by Joint Commission International
ONLINE RANDEVU

Kadınlarda Over (Yumurtalık) Rezervinin Önemi

Kadınlarda Over (Yumurtalık) Rezervi Yaş İlerledikçe Azalıyor!

Kadın ve erkeklerde üreme hücrelerinin üretimi farklılık gösterir. Erkeklerde yıllar içerisinde sayı azalsa da ileri yaşlara kadar her gün sperm üretimi olur. Oysa kadınlarda yumurta hücreleri anne karnında, gebeliğin yaklaşık beşinci ayında olur. Bir kız bebek doğduğunda her iki yumurtalığında yaklaşık 1-2 milyon adet yumurta hücresi vardır. Her geçen sene bu sayı azalır ve bir kız ilk kez mens olup üreme çağına başladığında toplam sayı 350.000 – 400.000 aralığına düşmüştür. 32 yaş civarına gelen bir kadında en iyi ihtimalle toplam yumurta sayısı yaklaşık 40.000’dir. Her geçen sene yumurta sayısı azaldığı gibi yumurta kalitesi de bozulur ve Down sendromu gibi kromozomal anormallik riski de artar.

Bazı durumlarda yaşla olan yumurta sayısındaki kayıp daha da hızlanır. Sigara içmek, ailede erken menopoz öyküsü, Hashimoto benzeri tiroid hastalığı ve yumurtalığın kanlanmasını bozacak operasyonlar en belirgin risk faktörleridir.

İstatistiksel verilere göre kadınlarda yaş arttıkça gebe kalmak zorlaşır, gebelikte düşük riski ve kromozomal anormallik riski artar. Oysa kadınlar artık yaşam koşullarına bağlı olarak daha geç yaşlarda evlenmekte ve evliliklerinde de doğum yapmayı ötelemektedirler. Kadınlarda over rezervi tayini bir takım hormon testleri ve ultrason ile yapılabilmektedir. Günümüzde bu konuda en kabul gören test Anti Mullerian Hormon (AMH)’dur. AMH testi siklüsün belli günlerine bağlı olmayıp her gün yapılabilir ve büyük doğruluk oranı ile over rezervini gösterir. Over rezervini öğrenen evli bir kadın, rezervde azalma varsa doğum yapmayı öne alabilir. Benzer durumdaki bekar bir kadın ise daha sonraki yıllarda kullanmak üzere yumurtalarını dondurabilir.