Organization Accredited by Joint Commission International
ONLINE RANDEVU

Kapalı Kalp Ameliyatları Artık Daha Çok Talep Ediliyor!

Modern yaşam artık hastalıkların sebebiyet verdiği işgücü kaybının daha aza indirilmesi için hem bireyleri hem de toplumu zorlamaktadır. Daha kısa hastanede kalış, daha çabuk sosyal yaşama ve işe dönüş, günümüz toplumunda bir gereksinim halini almıştır. Bu sebeple de hastalıklardan korunma ve hastalıklar gelişince de bir an önce hastalık halinden normal hale dönmek için bireylerin isteklerinde artış vardır. Bu durum teknolojiyi de bu yöne teşvik etmekte ve hastalık tedavilerinde daha az hastaneye bağımlılık ve daha erken sosyal hayata dönüş için yeni yöntemler ve bu yöntemler için yeni teknolojik aletler üretilmesine olanak sağlamaktadır. İşte kalp cerrahisinde de minimal invaziv cerrahi yöntemleri, toplumun ve bireyin istekleri çerçevesinde gelişmiş, hastanede kalış süresinde kısalma ve toplum hayatına en kısa sürede adapte olma amacıyla geliştirilmiştir. Bu yöntemler hastaların bu beklentilerine cevap verdiği gibi daha küçük ameliyat yaraları, daha çabuk iyileşme ve enfeksiyon oranlarında düşme sebebiyle, bireylerin psikolojik yönden tatminine de olanak vermiştir. Artık kalp cerrahisinde minimal yöntemle ameliyat edilen hastaların sayısı giderek artmakta ve bu yönde oluşan arz talep karşılanmaktadır.

Halk arasında kapalı kalp ameliyatı olarak bilinen minimal invaziv kalp cerrahisi ile bütün kapak ameliyatları, bir kısım koroner bypass operasyonları, bir kısım aort damar ameliyatları ve doğuştan kalp bozuklukları tedavi edilebilmektedir.

Daha kısa hastanede kalış süresi ile birey hastalık psikolojisinden erken kurtulmakta, yara yerlerinin küçük ve hatta görünmeyen bölgelerde olması nedeniyle toplumsal yaşamda daha güvenli hareket edebilmektedir.

Göğüs kemiğinin kesilmemesi nedeniyle yaklaşık iki ay sırtüstü yatma zorunluluğu ortadan kalkmakta, göğüs kemiğinin kaynama problemlerine sebebiyet veren diğer ağırlık kaldırma, kollara orantısız güç uygulama, araç kullanma gibi aktiviteler hastaneden taburcu olur olmaz, herhangi bir sıkıntıya sebebiyet vermeden yapılabilen aktiviteler haline dönmektedir.