Organization Accredited by Joint Commission International
ONLINE RANDEVU

Kimlere Diyabet Taraması Yapılmalıdır

Ülkemizde 40 yaş üzeri nüfusun %10 ‘dan fazlasında diyabet bulunduğu için kilosu ne olursa olsun 40 yaşından itibaren 3 yılda bir diyabet check up yapılmalıdır.

Ayrıca, Vücut kitle indeksi >25 kg/m2 olan kişilerin aşağıdaki risk gruplarından birine dahil olmaları halinde daha genç yaşlardan itibaren diyabet taraması yaptırması gerekir.

1.Birinci ve ikinci derece yakınlarında diyabet bulunan kişiler 

2.İri bebek doğuran veya daha önce gebelik şekeri tanısı almış kadınlar

3.Tansiyonu yüksek bireyler

4. Kolesterol yüksekliği olan bireyler

5. Daha önce gizli şeker saptanan bireyler

6.Kistik yumurtalık hastalığı olan kadınlar

7. Kalp damar hastalığı bulunan bireyler

8.Fiziksel aktivitesi düşük olan bireyler

9. İnsülin direnciyle ilgili hastalığı buluna bireyler


Diyabet tanısı alan hastalar ise ; Oluşabilecek erken ve geç dönem organ hasarları açısından düzenli olarak takip edilmelidirler. Diyabetli hastaların tedavisinin planlanması için, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Kardiyoloji ,Göz Hastalıkları ve Nöroloji kliniği başta olmak üzere multidisipliner bir yaklaşımla hastalık ele alınmalı ve düzenli takip gerçekleştirilmelidir.