Organization Accredited by Joint Commission International
ONLINE RANDEVU

Uzaktan Eğitimde Çocukların Gözüne Dikkat!

İçinde bulunduğumuz bugünlerde, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan ve evden eğitim yapmak zorunda olan çocuklar, uzun süre bilgisayar ya da cep telefonu ekranına maruz kalmaktadır. Bu durum göz sağlığı açısından olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Biz buna “Dijital Görme Zorluğu” ya da “Bilgisayar Görme Sendromu(BGS) diyoruz.

Uzun süreli ekran kullanımı gözde yanma, batma, sulanma, kızarıklık, kaşınma gibi kuru göz sendromu belirtilerine sebep olur. Bunun yanı sıra uzun süre yakına uyum yapmak zorunda kalındığından gözlerde yorgunluk, bulanık görme, çift görme gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Ayrıca uzun süre aynı pozisyonda ekrana bakmak ise baş, boyun ve omuz ağrılarına sebep olur. Bu belirtilerin hepsine biz BGS diyoruz.

Küresel salgın ve evde kalma süreci yanı sıra, online eğitime geçiş BGS görülme sıklığını arttırdı. Çocuklar ekran maruziyetine ve bunun sonucu gelişen Bilgisayar Görme Sendromuna yetişkinlere göre daha duyarlıdırlar.

Bu sendromu olumsuz etkileyen faktörler ise;

  • Ekran kullanım süresi
  • Yanlış aydınlatma
  • Çocuğun varsa düzeltilmemiş görme kusurları
  • Bilgisayar karşısında ergonomik olmayan oturma ve baş pozisyonu

Ne yapabiliriz?

  • Öncelikle tüm çocuklara rutin bir göz muayenesi yapılmalı, varsa görme kusuru giderilmelidir.
  • Ekran karşısında en ergonomik duruş pozisyonu sağlanmalıdır.
  • Ortam aydınlatması ve ekran kontrastı en uygun düzeye getirilmelidir.
  • Ekranı kullanma süresi mümkün olduğu kadar azaltılmalı ya da 30 dakikada bir 5-10 dakikalık molalar verilmelidir.
  • Kuru göz sendromu bulguları varsa suni gözyaşı kullanılmalıdır.