Organization Accredited by Joint Commission International
ONLINE RANDEVU

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi

Hematoloji kelimesinin kökeni yunanca olup ‘kan bilimi’ anlamına gelmektedir. Hematoloji; normal ve hastalık durumlarında kan ve kemik iliğinin yapısı ve işlevleri ile ilgilenen bilim dalıdır. Kan, doku ve organlara yaşamsal öneme sahip gereken her türlü maddeyi ulaştırır. Bu taşıyıcılık görevinin yanında vücudumuzu mikroplara ve diğer çevresel zararlara karşı koruma gibi çok önemli işlevleri vardır. Kan, plazma denen bir sıvı ve bu sıvı içerisindeki 3 çeşit hücreden oluşmaktadır.

  • Kırmızı kan hücreleri (alyuvarlar-eritrositler)
  • Beyaz kan hücreleri (akyuvarlar-lökositler)
  • Pıhtılaşma pulcukları (trombositler)

Bu kan hücreleri kemik iliğindeki kök hücreler tarafından üretilirler ve belli bir sürenin sonunda parçalanırlar. Kemik iliği sürekli olarak üretim yaptığı için kan hücrelerinin sayıları belli sınırlar içerisinde sabit kalır. Lenf bezleri, timus ve dalak vücudun mikroplara ve zararlı etkenlere karşı korunmasında kanın beyaz hücreleri ile birlikte işbirliği halinde çalışırlar (bağışıklık sistemi).

ÇOCUK HEMATOLOJİSİ HANGİ HASTALIKLARLA İLGİLENİR?

1) Kırmızı kan hücreleri ile ilişkili belirti ve hastalıklar

Halsizlik, iştahsızlık, yorgunluk ve çabuk yorulma, sarılık, solukluk, toprak ve kağıt gibi besin olmayan maddelerin tüketilmesi (PİCA), çarpıntı, katılma nöbeti, dalak büyümesi, karaciğer büyümesi, ağızda ve dilde kızarıklık ve yara, tırnaklarda bozukluklar, okul başarısızlığı, unutkanlık, sinirlilik, boy kısalığı, büyüme ve gelişme geriliği, anemi (kansızlık), demir eksikliği, B12 vitamin eksikliği, folik asit eksikliği, çinko eksikliği, hemolitik anemi, talasemi (akdeniz anemisi), orak hücre hastalığı, G6PD eksikliği, herediter sferositoz, fankoni aplastik anemisi, aplastik anemi (ilik kuruması), polisitemi (kan fazlalığı) vb..

2) Beyaz kan hücreleri ve bağışıklık ile ilgili belirti ve hastalıklar

Sık hastalanma, sık ateşlenme ve bağışıklık yetersizliği, tekrarlayan enfeksiyonlar, ağızda pamukçuk, tekrarlayan kulak iltihabı-zatürre-ishal, kilo alamama ve kilo kaybı, ciltte iltihaplanma ve siğiller, lökositoz (beyaz küre fazlalığı), lökopeni (beyaz küre azlığı), nötropeni, konjenital nötropeni, siklik nötropeni, lökosit adezyon eksikliği, kronik granulomatöz hastalık vb..

3) Kanama ile ilgili hastalıklar

Burun kanaması, göbek bağından kanama, vücutta morluklar, uzun süreli adet kanaması, ameliyat öncesi kanama tahlillerinde bozukluk, ameliyat ve sünnet sonrası uzun süreli kanama, mide ve barsak kanaması, idrar yollarından kanama, eklem içine kanama, trombositopeni (trombosit eksikliği), immün trombositopenik purpura (İTP), trombositlerin fonksiyon bozuklukları (Bernard Solier ve Glanzman Trombastenisi), Hemofililer (konjenital faktör eksikliği), von Willebrand hastalığı, Glanzman hastalığı, hemolitik üremik sendrom, vb.

4) Pıhtılaşma ile ilgili hastalıklar

Vücudun herhangi bir yerindeki damar tıkanıklığı (tromboz), inme (felç), akciğer damarlarında tıkanma (pulmoner tromboemboli), karaciğer damarlarında tıkanma (Budd-Chiari sendromu), böbrek damarlarında tıkanma (renal ven trombozu) ve diğer trombozlar, tromboflebit, pıhtılaşmaya meyil yapan kalıtsal durumlar, protein C eksikliği, trombosit fazlalığı, vb .

5) Kanı üreten ilik hücrelerinin ve lenf bezi hücrelerinin hastalıkları

Lenf bezelerinde büyüme, kemik ağrısı, eklem ağrısı ve şişliği, karaciğer ve dalak büyümesi, uzun süreli ateşlenme, kilo kaybı, karında şişlik, enfeksiyöz mononükleoz (EBV enfeksiyonu/ öpücük hastalığı), damar genişlemesi (hemanjiom), kan kanseri (Akut Lenfoblastik Lösemi, Akut Miyeloid Lösemi, Kronik Miyeloid Lösemi), lenf kanseri (lenfoma), Hodgkin hastalığı, vb.

6) Diğer sistemleri ilgilendiren hastalıklarda ve ilaç kullanımlarında meydana gelen kan bozuklukları

Çocuk Hematoloji bölümü, tüm bu hastalıkların gelişmesinin engellenmesi, hastalık oluştuysa teşhisinin konması, tedavisinin yapılması ve tedavi sonrası takiplerin yapılması ile ilgilidir.

Bölüm Doktorları

Prof. Dr. Betül Tavil
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi, Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi