Organization Accredited by Joint Commission International
ONLINE RANDEVU

Cerrahi Endoskop

Endoskopi birimi tüm mide bağırsak hastalıkları tanısında bugün en etkin tanı ve bazen de tedavi aracıdır.Darlıkların açılması,stent yerleştirilmesi mümkün olmaktadır.ERCP,safra ve pankreas salgı yollarının görüntülenmesi ve hastalıklarının tedavisinde uygulanan etkin bir endoskopi yöntemidir.Bu yöntemle safra yollarına düşmüş taşlar alınmakta darlıklar açılmaktadır.Akut ve kronik pankreatit tedavisinde yararlanılmaktadır.

Bölüm Doktorları

Op. Dr. Serdar Demiral
Genel Cerrahi
Prof. Dr. Emin Ersoy
Genel Cerrahi, Obezite Merkezi Başkanı
Op. Dr. Hayati Ekşioğlu
Genel Cerrahi
Prof. Dr. Adil Baykan
Genel Cerrahi, Kolorektal Cerrahi, Cerrahi Onkolojisi