Organization Accredited by Joint Commission International
ONLINE RANDEVU

Kardiyoloji

Medistate Kavacık Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, modern donanıma sahip altyapısı ve konularında profesyonel olan hekimleri ve 3 koroner yoğun bakım ünitesi ile hizmet vermektedir.

Kardiyoloji Bölümü’nde kalp krizi, kalp yetmezliği, koroner yetmezliği, kalp ve ritim bozuklukları, kalp kapak hastalıkları, periferik kalp hastalıkları, aort damarı hastalıkları, hipertansiyon, hiperkolesterolomi ve doğumsal kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi uygulanmaktadır.

Kardiyoloji Polikliniği’nde günlük, randevulu muayene ve kontroller ile hizmet alınırken, Hastane Biyokimya Laboratuvarı’ nda kardiyolojik gerekli, detaylı tahlil ve incelemeler yapılmaktadır. Kardiyak Rehabilitasyon ve Koroner Yoğun Bakım Üniteleri’nde acil ve takibi gereken hastaların tedavisi için hizmet verilmektedir.

Medistate Kavacık Hastanesi Ekokardiyografi Laboratuvarı’nda da EKO, EKG, Efor Test ve tetkikler yapılırken; girişimsel kardiyoloji ve elektrofizyolojik çalışmaları ile de ön plandadır.

Ekokardiyografi Laboratuarında uygulanan hizmetler;

 • Transtorasik (yüzey) ekokardiyografik inceleme,
 • Transözofagiyal (yemek borusu yoluyla yapılan) ekokardiyografi,
 • Stress ekokardiyografi,
 • Kontrast ekokardiyografi,
 • Treadmill (koşu bandı) ile yapılan efor testi (exersis elektrokardiyografisi),
 • Ritm Holter tetkiki,
 • Tansiyon Holter tetkiki.

Girişimsel Kardiyoloji Hizmetleri;

 • Koroner anjiyografi,
 • Hemodinamik çalışma,
 • Sağ-sol kalp kateterizasyonu,
 • Balon koroner anjiyoplasti (PTCA),
 • İntrakoroner stent yerleştirilmesi,
 • Mitral ve pulmoner balon valvüloplasti,
 • Perkütan yolla atriyal septal defekt kapatılması,
 • Alkol Septal ablasyon.

Elektrofizyolojik Çalışma ile Uygulanan Hizmetler;

 • Kalıcı kalp pili takılması,
 • ICD (implantable cardioverter defibrillator),
 • RF ablasyon.

Bölüm Doktorları

Prof. Dr. Yusuf Tavil
Kardiyoloji
Doç. Dr. Zekeriya Küçükdurmaz
Kardiyoloji
Doç. Dr. Ahmet Narin
Kardiyoloji Uzmanı
Doç. Dr. Kani Gemici
Kardiyoloji

Videolar

04.03.2019
Prof. Dr. Yusuf TAVİL - Kalp Hastalıkları
26.12.2017
Prof. Dr. Yusuf TAVİL, TV8 Günaydın Doktor
22.11.2016
Kış Mevsiminin Kalp ve Damar Sağlığı Üzerindeki Etkisi
12.02.2014
Doç. Dr. Ahmet NARİN "Kalp Kapak Hastalıkları"