Organization Accredited by Joint Commission International
ONLINE RANDEVU

Nöroloji

 • Baş Ağrısı
 • Epilepsi (Sara) (Teşhisinde kullanılan Nörofizyolojik yöntem Elektroensefalografi - EEG)
 • Beyin Damar Hastalıkları (Felçler - İnme)
 • Demans (Alzheimer Hastalığı)
 • Baş Dönmesi ve Denge Bozuklukları
 • Hareket Bozuklukları ve Parkinson Hastalığı
 • Demyelinizan Hastalıklar
 • Periferik Sinir ve Kas Hastalıkları (Teşhisinde kullanılan Nörofizyolojik yöntem Elektromiyografi - EMG)
 • Uyku ve Uykuda Solunum Bozuklukları (Teşhis ve tedavisinde kullanılan Nörofizyolojik yöntem Polisomnografi)

Klinik Nörofizyoloji bölümümüzde:

 • ELEKTROMİYOGRAFİ
 • VEP
 • SEP
 • BAEP
 • ELEKTROENSEFALOGRAFİ
 • POLİSOMNOGRAFİ (horlama-uyku-apne tetkikleri) yapılmaktadır.

Bölüm Doktorları

Uzm. Dr. Gülistan Halaç
Nöroloji