Organization Accredited by Joint Commission International
ONLINE RANDEVU

Doğumsal (Konjenital) Anomalilere Yönelik Girişimler

  • Baş-Boyun Anomalilerinin Cerrahi Tedavisi
  • Kulak Anomalileri
  • Dudak ve Damak Yarıkları-Tavşan dudak/kurt ağzı
  • Kafatası, Yüz ve Yüz Kemikleri Anomalilerinin Cerrahi Tedavisi
  • Gövde (Meme Hipoplazisi, Göğüs Duvarı Şekil Bozuklukları) Anomalileri
  • El ve Parmak Anomalilerinin Düzeltilmesi
  • Kadın ve Erkek Ürogenital Sistem Anomalileri (Epispadias, Hipospadias 'Peygamber Sünneti'-Cinsiyet Değişikliği Girişimleri, Cinsiyet Organı-Penis/Vajen Rekonstrüksiyonu)
  • Nevüsler-Benler, Hemanjiomlar ve Vasküler-Lenfatik Anomaliler (Konvansiyonel Cerrahi veya Laser Cerrahi)
  • Dismorfik Sendromlar

Bölüm Doktorları

Op. Dr. Uğur Şahin
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi