Organization Accredited by Joint Commission International
ONLINE RANDEVU

Travma, Enfeksiyon, ve Diğer Nedenlerle Ortaya Çıkan Problemlere Yönelik Girişimler

 • Yanıklar ve Donuklar ile Bunlara Bağlı Geç Sekellerinin Tedavisi-Kimyasal (asit-baz, fosfor vs) yanıklar
 • Akut Yaralar (kesi, sıyrık, doku kaybı) ve Kronik Yaralar (bası yarası, diyabetik ayak ülserleri, venöz ülserler, radyasyon yaraları) ve Yara Tedavisi
 • El Cerrahisi ve Replantasyon-Mikrocerrahi
 • Acil Yüz, Göz Kapağı ve Burun, Ağız Kesi ve Yaralanmaları
 • Yüzün Kemik Kırıkları ve Cerrahi Tedavisi (Açık-Kapalı Redüksiyon Teknikleri ve Minimal İnvaziv Endoskopik Kırık Cerrahisi)
 • Çene Eklemi (Temporomandibuler Eklem-TME) Hastalıkları ve Tedavisi
 • Yüz Asimetrileri, Alt (Mandibula) ve Üst (Maksilla) Çenenin Gelişimsel Bozukluklarının Ortognatik Cerrahi ile Düzeltilmesi
 • Yüzün Travma Sonrasında veya Kanser Çıkarılması Sonrasında Oluşan Şekil Bozukluklarının Üç-Boyutlu (3D) Rekonstrüksiyonu
 • Yüz Felci ve Cerrahi Tedavisi
 • Kaybedilen Uzuvlar İçin Vücuda Uyum Gösteren Osteointegre Protez ve Epitez (Kulak, Burun, Göz-Göz Kapağı, El Parmakları) Uygulamaları
 • Üst ve Alt Ekstremitenin Rekonstrüktif Cerrahisi
 • Rekonstrüktif Mikrocerrahi (Mikronörovasküler Cerrahi Girişimler, Otolog Doku ve Uzuv (Ayaktan-Ele Parmak(lar) Nakilleri ve Canlı Donör/Kadavradan Allojenik Kompozit Doku/Organ Nakilleri-Yüz Nakli)

Bölüm Doktorları

Op. Dr. Uğur Şahin
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi