Organization Accredited by Joint Commission International
ONLINE RANDEVU

Geniş Kapsamlı Erkek Check Up

Muayeneler     

 • Check Up Muayene
 • Üroloji Muayene
 • Kardiyoloji Muayene
 • Göz Hastalıkları Muayene
 • Nöroloji Muayene

Kardiyoloji Tanısal

 • Elektrokardiyogram
 • Transtorasik ekokardiyografi

Biyokimyalar

 • Açlık Kan Şekeri
 • HbA1c
 • Alkalen fosfataz (ALP)
 • ALT (SGPT)
 • AST(SGOT)
 • CA 19-9
 • CEA
 • CRP (C-Reaktif Protein)
 • Fosfor
 • HDL- Kolesterol
 • Kalsiyum (Total)
 • Kan sayımı (22 parametre), tam otomatik
 • Kreatinin
 • LDL-Kolesterol
 • PSA serbest (Prostat Spesifik Antijen, serbest (fPSA))
 • PSA total (Prostat Spesifik Antijen, total (tPSA))
 • Sedimentasyon 1h
 • Tam idrar analizi (strip ve mikroskop)
 • Total Kolesterol
 • Trigliserid
 • TSH (Tiroid Stimulan Hormon)
 • Üre Nitrojeni, Kan (BUN)
 • Ürik asit
 • Vitamin B12
 • AFP (Alfa-Fetoprotein)
 • Anti - HBs
 • Anti - HCV
 • Gaitada gizli kan
 • HBs Ag
 • HIV Ag/Ab Combo

Radyolojik Tetkikler      

 • AKCİĞER PA     Radyoloji-Direkt Grafiler
 • Tiroid Bezi Renkli Doppler US   Radyoloji-Renkli Dop.
 • Tüm Abdomen US        Radyoloji-US

Bölüm Doktorları

Doç. Dr. Zehra Yaşar
Göğüs Hastalıkları, Check Up