Organization Accredited by Joint Commission International
ONLINE RANDEVU

Kardiyolojik Check Up

  • Check-up Muayene
  • Kardiyoloji Muayene
  • Kardiyoloji Tanısal (Elektrokardiyogram, Kardiyovasküler stres testi, Transtorasik ekokardiyografi)
  • Biyokimyalar
  • Radyolojik Tetkikler (Akciğer PA)

Bölüm Doktorları

Doç. Dr. Zehra Yaşar
Göğüs Hastalıkları, Check Up