Organization Accredited by Joint Commission International
ONLINE RANDEVU

Geniş Kapsamlı Kadın Check Up

Muayeneler

 • Check Up Muayene
 • Jinekoloji Muayene
 • Göz Muayene
 • Nöroloji Muayene
 • Kardiyoloji Muayene

 Kardiyoloji Tanısal 

 •  Elektrokardiyogram
 •  Transtorasik ekokardiyografi

Biyokimyalar

 • Açlık Kan Şekeri 
 • HbA1c
 •  Alkalen fosfataz (ALP) 
 •  ALT (SGPT) 
 •  AST(SGOT) 
 •  CA 125  
 •  CA 15-3 
 •  CA 19-9 
 •  CEA 
 •  CRP (C-Reaktif Protein)
 •  Fosfor 
 •  HDL- Kolesterol 
 •  Kalsiyum (Total) 
 •  Kan sayımı (22 parametre), tam otomatik 
 •  Kreatinin 
 •  LDL-Kolesterol 
 •  Sedimentasyon 1h 
 •  Tam idrar analizi (strip ve mikroskop) 
 •  Total Kolesterol 
 •  Trigliserid 
 •  TSH (Tiroid Stimulan Hormon)  
 •  Üre Nitrojeni, Kan (BUN)
 •  Ürik asit  
 •  Vitamin B12 
 •  VİTAMİN D3 (25-Hidroksivitamin D) 
 •  Anti - HBs 
 •  Anti - HCV 
 •  Gaitada gizli kan 
 •  HBs Ag 
 •  HIV Ag/Ab Combo 

Tumor Markerleri

 Servikal veya vajinal sitoloji yayma preparatlar

Radyolojik Tetkikler

 •  AKCİĞER PA
 •  AP SPİNAL + PROKS. FEMUR
 •  Mamografi
 •  Meme Renkli Doppler US 
 •  Tiroid Bezi Renkli Doppler US 
 •  Tüm Abdomen US 

Mamografi ve Kemik ölçümü yaşa göre ilave ediliyor.

Bölüm Doktorları

Doç. Dr. Zehra Yaşar
Göğüs Hastalıkları, Check Up