Organization Accredited by Joint Commission International
ONLINE RANDEVU

Refraktif Cerrahi (Lazer)

Miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi görme kusurlarının ameliyat yöntemleri ile düzeltilmesine refraktif cerrahi denilmektedir. Bu cerrahi yöntemleri LASİK, LASEK, PRK, EPİ-LASİK,SMAİLE, İNTACS, CK ile multifokal ve akomodatif göziçi lenslerinin implantasyonudur.Günümüzde refraktif cerrahide kullanılan lazer tipi excimer lazerdir.Bu lazer kornea dokusunun molekülleri arasındaki karbon bağlarını çözerek istenilen bögede ve miktarda dokuyu ortadan kaldırır ve korneaya yeniden şekil verir. Excimer lazer ile 10 Diyoptriye kadar miyopi, 5 Diyoptriye kadar hipermetropi ve 5 Diyoptriye kadar astigmatizmanın düzeltilmesi mümkündür. Başarı oranı kişinin göz yapısına göre kişiden kişiye değişebilir.

İNTRALASE

Femtosecond lazer teknolojisi kullanılarak bilgisayar kontrolünde flebin lazerle kaldırılmasıdır. Saniyede 15000 lazer atımı ile 2-3 mikron büyüklükte karbondioksit-su karışımı kabarcıklar oluşturularak korneada flep oluşturur. İntralase ile bıçağa ait hemen hemen tüm flep komplikasyonları giderilmiştir. Klasik olarak cerrahi bir bıçak yardımı ile yapılan flep oluşturma basamağı yerini mikron hassasiyetinde çalışan bir lazere bırakmıştır. Bu teknoloji sayesinde LASİK ameliyatının en önemli ve en sık komplikasyon görülen ilk adımı bilgisayar kontrollü lazerle yapılmaktadır. İntralase ile flep yeri, çapı ve kalınlığı planlanan şekilde gerçekleştirilir. İntralase kişiye özel flep oluşturma imkanını vererek operasyonda elde edilecek başarıyı arttırmaktadır. İntralase stabil ve sağlıklı sonuçlar sağlar. Klasik LASİK için uygun olmayan birçok göz İntralase ile ameliyat edilebilmektedir.              

İntralase’in avantajları

* Planlanan flep çapı, kalınlığı ve yerinin bilgisayar teknolojisi ile planlanana en yakın şekliyle yapılabilmesi

* İnce flep oluşturabildiğinden ince kornealı kişilerde LASİK uygulanabilme şansı vermesi

* İnce flep oluşturabildiğinden yüksek kusuru olan kişilerde de LASİK uygulanabilmesi

* Kornea sinirleri daha az zarar gördüğünden kuru göz sıklığında azalma

* Flepin çevresel kesisi dik olarak yapılabilir; bu flebin yerine yayıldıktan sonra daha stabil yapışmasına neden olur. İyi yapışan flebin altında epitel yürümesi riski de azalır.

* Keskin kenarlı flep oluşturduğundan flebin daha iyi yapışması, kayma ve kırışma riskinin azalması, iyileşme süresinin daha kısa olması

* Mikrokeratom kullanımını riskli hale getiren dar kapak aralığı, çok dik ya da düz kornealarda ve yüksek astigmatı olan hastalarda kullanılabilmesi 

LASİK

LASIK yöntemi, korneanın üst yüzeyinde ince bir tabakanın kesilerek kapakçık şeklinde açılması ve ortaya çıkan kornea yüzeyinde “excimer lazer” ile göz derecelerinin düzeltilmesi prensibine dayanır.

Miyop, hipermetrop ve astigmat gibi kırma kusurlarının Excimer Lazer ile tedavisi; tıp dünyasındaki yerini almıştır. 1980’li yılların başından itibaren bu güne kadar milyonlarca kişi, bu yöntem ile tedavi olmuştur. Tedavinin kullanılmaya başlandığı yıldan itibaren tüm dünyada 30 milyondan fazla kişi bu yöntemle tedavi edilmiştir.  Bu güne kadar 35.000 üzerinde Lazer ameliyatı gerçekleştirdim.

PRK

Korneanın en üstündeki epitel adlı ince dokunun sıyrılarak alttaki yatak dokuya excimer lazer uygulanmasıdır. LASİK’ teki gibi flep oluşturulmadığından korneanın üzerine koruyucu kontakt lens konur. Kornea kalınlığı LASİK olmaya elvermeyen hastalarda ve kapak genişliği mikrokeratom yerleştirmek için yetersiz olanlarda uygulanır. İyi görmeyi kazanma süreci LASİK’e göre daha uzun olup 3-4 hafta kadar sürebilir. Operasyon sonrası yaklaşık 2- 4 gün ağrılı geçer, nedeni epitel iyileşmenin bu sürede tamamlanmasıdır.

Klasik LASİK ameliyatında korneal flep kaldılırken, PRK ameliyatında korneanın epitel tabakası kazınarak Excimer Laser uygulanır.

KİŞİYE ÖZEL LAZER

Her kişinin görme yetisi ve göz yapısı farklılık gösterir. Wavefront , Q-value ve Topolaser yöntemleriyle kişiye özel lazer programı oluşturulabilir.

Wavefront

Kişiye özel tedavi yöntemi olan wavefront, görme kalitesini klasik lazer uygulamasından daha fazla arttırmayı amaçlamaktadır. Wavefront analiz cihazından göze gönderilen ışın demeti retinadan yansır, elde edilen görüntü yardımıyla lazer programlanarak ameliyat gerçekleştirilir.Bu teknikte gözün kırıcı ortamları taranır ve bilinen miyopi, hipermetropi ve astigmatizma gibi kusurlarının dışında görmeyi etkileyen diğer optik düzensizlikler (aberasyonlar) belirlenerek kişinin gözüne özel bir tedavi haritası çıkarılır ve bu harita eşliğinde lazer uygulanır.

Bu aberasyonlar görme keskinliğinde azalmaya, gece görüşünde azalmaya ve kamaşmalara sebep olabilir.Gözün tüm optik sapmalarını düzeltecek şekilde korneanın yeniden şekillendirilmesi sayesinde, görüntü çözünürlüğü ve kontrast duyarlılığı artmakta ve bu da kişinin daha iyi görmesini sağlamaktadır. Böylece kişi var olan görme potansiyelinden en iyi şekilde faydalanabilmektedir. Ayrıca wavefront tekniği ile düzensiz astigmatlarda ve önceden ameliyat olmuş fakat istenilen görme kalitesi sağlanamamış olgularda da başarı sağlanmaktadır.

Topolazer

Kornea düzensizliği olan ya da önceki ameliyatında flep desantralizasyonu olan olgularda kornea topografisinin yardımıyla lazer ameliyatının yapılmasıdır. Q-value: Korneanın asferik yapısının olabildiğince korunmasını sağlayan bir tedavi yöntemidir.

LASEK

PRK gibi kornea kalınlığı LASİK için yeterli olmayan kişilere uygulanır. PRK’a benzerlik gösterir, ancak bu teknikte, epitel doku seyreltilmiş alkol yardımıyla bir flep gibi kaldırılır ve lazer uygulamasından sonra kornea üzerine tekrar yayılır.Epitel korunduğu için PRK’a oranla ağrı daha azdır, görmenin iyileşmesi süreci ise LASİK’e göre daha uzun sürer.

İNTACS (KORNEA İÇİ HALKALAR)

1-4 Diyoptri miyopisi olup korneası LASİK olmaya elverişli olmayan keratokonus hastalarında kullanılır.Bunlar şeffaf, kornea dokusu içine yerleştirilen, yarımay şeklinde 2 halkadan oluşur. Bu halkalar için kullanılacak tünel bıçakla mekanik olarak ya da intralase ile oluşturulabilinir. İNTACS kornea içine yerleştirildiğinde, keratokonus hastalığının yol açtığı sivriliği korneayı gererek azaltır. Son yıllarda İNTACS,keratokonusun ileri evrelerinde tek tedavi yöntemi olan göz nakline bir alternatif olarak uygulanmaktadır. Bu tedavi ile keratokonus hastalarında, gözlüksüz ve lenssiz görme miktarı artacaktır.

Kornea halkalarının üç farklı çeşidi (Intacs, Ferrara ring, Keraring) olmakla beraber klinikte en sık kullanılan İNTACS göz içi halkalarıdır.Bu yöntemde saydam tabakanın normal anatomik pozisyonuna döndürülmesi esas amaçtır. Yani LASİK’ teki gibi görme kusurunu tamamen gidermeye çalışmak değil, azaltmaktır.

Bu halkalar dışardan bakıldığında fark edilmez ve en önemlisi kontakt lens gibi hissedilmez. İstenildiği zaman kolayca çıkarılabilen halkalar, görme merkezine yerleştirilmediğinden görmeyi etkileyecek herhangi bir kalıcı iz bırakmaz. Bu ameliyat katarakt ameliyatı gibi herhangi başka bir ameliyatı olmak için engel teşkil etmez.

Değişik kalınlıkta tipleri olan halkalar, keratokonus hastalığının derecesine göre tercih edilerek yerleştirilir. INTACS ameliyatında halkaların yerleştirileceği tünel 2 yolla açılabilir.

Mekanik yöntemde; Silindir şeklinde birbirine paralel iki bıçağın bulunduğu özel bir alet, kornea üzerine yerleştirilip düzeneğin hareket ettirilmesi ile kanallar açılır.

İntralase ile olan yöntemde ise; bilgisayar kontrolündeki lazer atışlarıyla tünel oluşturulduğundan daha kontrollü ve istenen derinlik ve çapta kanallar daha kısa sürede elde edilir. Bu başarı oranını arttıran bir faktördür. Komplikasyon riski daha azdır Keratokonus hastalarının %20’si kornea nakline gitmektedir. Kornea nakli ameliyatı geç dönemde başvuran bu hasta grubunda kaçınılmaz bir sondur. İNTACS uygulaması, keratoplasti ile karşılaştırıldığında, oldukça güvenli ve risksiz bir yöntemdir. İNTACS keratokonuslu hastalarda kornea nakli ihtiyacını ortadan kaldırmakta veya en azından geciktirmektedir

EPİ-LASİK

Korneası ince olan kişilere uygulanabilen bu yöntem PRK ve LASEK’e alternatiftir. Bu teknikte epitelin kaldırılması için seyreltilmiş alkol yerine epikeratom adlı bir alet kullanılır. Ağrı PRK ve LASEK’ten çok daha azdır ve iyileşme süresi bunlardan kısadır.

LAZER TEDAVİ SÜREÇLERİ

  • Adım: Tetkikler

Topografi ile ayrıntılı olarak gözün kornea tabakasının topografik haritası çıkartılır. Pakimetre ile kornea kalınlığının ölçümü yapılır. Kornea kalınlığı, uygulanacak cerrahi yöntemin seçilmesinde göz numarası kadar önemli bir parametredir.

  • Adım: Muayene

Muayenede görme keskinliği, numaralar ve bağlayıcı ölçümler belirlenir. Biyomikroskobik muayene yapılır ve  göz tansiyonu ölçülür.

Şeker, guatr, romatizmal hastalıklar ve yüksek tansiyon gibi hastalıkların varlığı ayrıntılı olarak sorgulanır. İhtiyaca göre Wavefront veya Topolazer ileri tetkikleri yapılır.

  • Adım: Damlalı göz muayenesi

Göz bebeklerini genişleten bir damla damlatılıp yaklaşık 15-20 dakika bekletildikten sonra göz numaraları tekrar tespit edilir ve ayrıntılı olarak göz bebeğinden göz dibi muayenesi (retina damar ve sinir tabakası) yapılır. Retinada incelme, yırtık, delik gibi riskli alanlar varsa bu bölgeler argon lazer yöntemi ile korumaya alınır. Argon lazer uygulaması excimer lazer tedavisinin 3 hafta ertelenmesini gerektirir, ancak tedaviye engel değildir. Daha güvenli bir uygulama sağlar.

Yapılan tetkikler ve muayene sonrası hangi yöntemle ameliyat yapılacağına karar verilir. Damlalı muayene nedeniyle göz bebekleri büyüdüğünden ve normal haline dönmesi için bir süre beklenmesi gerektiğinden lazer tedavisi aynı gün yapılamayabilir. Ameliyat için en erken bir gün sonrasına randevu verilir

Lazer Olacak Hastaların dikkatine 

Tedavi öncesi

Hastanın tedavi günü yemek yemesinde sakınca yoktur.

Hasta sadece;

  • Göz makyajı yapmamalı,
  • Parfüm kullanmamalı,
  • Kan sulandırıcı ilaçlar içmemelidir.

Tedavi sırası

Hasta lazer odasına girdiğinde, lazer yatağına sırtüstü uzanması istenir. Gözü baticon ile temizlenir ve steril bir örtü örtülür, ardından tedavi süresince gözlerini kırpmaması için özel üretilmiş bir aparatla göz kapakları aralanır. Lazer tedavisi her bir göz için yaklaşık 4-5 dakika kadar sürer, ağrı ve acı hissedilmez. Hasta, tedavi bittikten sonra lazer odasından gözleri bandajlanmadan çıkar.

Tedavi sonrası ilk 24 saat

Lazer tedavisi tamamlanan hastanın ameliyat sonrası kontrol muayenesi yapılır.. Hasta, bu kontrolden sonra hastaneden ayrılabilir. İlk gün; bulanık görme ve gözlerde 5- 6 saat batma, yanma ve sulanma olması normaldir. İlaç kullanımına doktorun tavsiye ettiği şekilde dikkat edilmesi gerekmektedir. Lazer sonrası baş ağrısı hissedilmesi durumunda kan sulandırıcı özelliği olmayan bir ağrı kesici alınabilir. Ameliyat olunduğu gün araba kullanamaz ve işe gidemez.. Tozlu ortamda bulunmaktan kaçınılmalı, tedavi edilen göz ilk 24 saat süresince ovalanmamalı, kaşınmamalı, ellenmemeli, yüz yıkanmamalı ve banyo yapılmamalıdır. İlk günlerde göze sabun ve şampuan kaçmamasına dikkat edilmelidir. Operasyonun ertesi günü sosyal ve iş yaşantısını kısıtlayacak herhangi bir yan etki kalmaz. Ertesi gün yapılacak doktor kontrolünde gözün yüzeyindeki saydam bölgede kırışıklık tespit edilirse veya flap (kapakçık) altında bir reaksiyon söz konusu olursa flap altının yıkanması gerekebilir.

Bölüm Doktorları

Doç. Dr. Süleyman Kuğu
Göz Hastalıkları
Op. Dr. Melih Haboğlu
Göz Hastalıkları
Op. Dr. Nihal Balcıoğlu
Göz Hastalıkları