Organization Accredited by Joint Commission International
ONLINE RANDEVU

HIFU (Modern Robotik Prostat Kanseri Tedavisi)

Lokalize prostat kanseri tedavisinde ultrason teknolojisi ile “Minimal Invaziv-Ablatherm HIFU”, Medistate Kavacık Hastanesi’nde uygulanıyor.

Medistate Kavacık Hastanesi prostat kanseri tedavisinde devrim niteliğinde bir yönteme imza atıyor. Medistate Kavacık Hastanesi’nde neştersiz ve kansız olarak yapılan bu operasyon dünyada uygulanan gelişmiş yöntemler arasında yer alıyor. Hastalarda oluşturduğu yan etkinin de diğer operasyonlara göre daha az olması uygulamanın en önemli avantajları arasında...

Minimal invaziv-Ablatherm HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) teknolojisi” Nedir?

Prostat kanserinin minimal invaziv tedavisi için 15 yıllık bir araştırma sürecinin sonucunda yüksek yoğunluklu odaklanmış ses dalgaları (ultrason) kullanan Ablatherm HIFU teknolojisi geliştirilmiştir. Dünya'da tedavide kullanımı gün geçtikçe artan, güvenilirliği bilimsel çalışmalarla ispatlanmış, operasyon sonrası hızlı iyileşme süresine olanak tanıyan, prostat kanserli hastalarda uygun endikasyon ile etkili tedavi sağlayabilen Ablatherm HIFU teknolojisi, Türkiye’de prostat kanserinde teknolojisi yüksek tedavi yöntemlerinden biridir. 

HIFU işlemi ameliyathanede, anestezi altında yapılmaktadır. Önce kapalı prostat ameliyatı (TURP) yapılarak prostatın idrar yolu çevresindeki kısmı temizlenir. Sonra kanserli hücrelerin ortadan kaldırılması işlemi gerçekleştirilir. Hasta sadece iki gün kadar sondalı kalır ve sonra taburcu olur.  

HIFU’nun avantajı açık ameliyat yapılmamasıdır. Bu nedenle açık ameliyattaki yan etkilerin derecesi ve sıklığı HIFU’da daha azdır. İyileşme süresi de çok kısadır. Özellikle açık ameliyatın riskli olduğu durumlarda, radyoterapiden sonraki nüks durumlarında başarıyla kullanılabilmektedir.

HIFU ile lokalize prostat kanseri tedavisinin bazı avantajları şunlardır:

 • Etraftaki organlara hasar vermeden kanser dokusuna müdahale edilebilmesi.
 • Radyasyonun zararlı etkilerine maruz kalmama.
 • Hastanede kalma süresinin kısa olması.
 • Tedavinin bir oturumda sonuçlandırılması ve de gerektiğinde tekrar edilebilmesi.
 • Bu tedavinin diğer tedavi yöntemlerine geçişe olanak tanıması.
 • Eksternal radyoterapi sonrası lokal nükslerin tedavisine olanak tanıması.

HIFU Tercih Sebepleri

 • Tek uygulamayla tam ve etkili sonuç elde edilmesi,
 • Gerektiği takdirde tekrarlanabilme olanağı,
 • Kısa süre hastane yatışı,
 • Görece düşük oranda komplikasyon ihtimali HIFU tercihi için başlıca nedenlerdir.

Bu tedavi seçeneği;

 • Evre T1-T2’de olan lokalize prostat kanserli hastalara,
 • Gerek yaşları gerekse durumları veya herhangi bir hastalıktan dolayı radikal prostatektomi uygulanamayan hastalara,
 • Radikal cerrahiye alternatif minimal invaziv yöntemi tercih eden hastalara tavsiye edilmektedir.

Ek olarak;

 • Daha önce radyoterapi almış veya Radikal prostatektomi geçirmiş ve tekrar lokal nüks gösteren hastalarda da “kurtarma” tedavisi olarak kullanılabilmektedir.


Bölüm Doktorları

Prof. Dr. M. İhsan Karaman
Üroloji - Üroloji Kliniği Direktörü
Prof. Dr. Orhan Koca
Üroloji
Op. Dr. Rasim Güzel
Üroloji