Organization Accredited by Joint Commission International
ONLINE RANDEVU

Prostat

Prostat Hastalıkları Merkezi’nde hangi tedaviler uygulanıyor?

Prostat, özellikle üreme fonksiyonlarındaki etkisi açısından erkekler için son derece önemli bir organ. Bununla birlikte prostatta meydana gelen sorunların hem erkeğin yaşam kalitesini düşürmesi hem de farklı sağlık sorunlarını beraberinde getirmesi konunun önemini arttırıyor. 

Özellikle 40 yaşından sonra ortaya çıkan prostat hastalıkları, enfeksiyonlar ve prostat büyümesi olarak ayrılıyor. Prostatın iyi huylu ve kötü huylu büyümesine bağlı olarak da sorunlar farklılaşıyor. Medistate Kavacık Hastanesi özellikle prostat hastalıkları konusunda gerek kullanılan yöntemler, gerekse multidisipliner tedavi anlayışıyla farklı bir bakış açısı getiriyor. Halihazırda prostata bağlı tüm sorunlar ‘Prostat Hastalıkları Merkezi’ çatısı altında değerlendirilerek tedavi ediliyor. 

Prostat hastalıkları neden önemli?

Prostat erkeklerde önemli bir organ ve burada birçok hastalık ortaya çıkabiliyor. Buradan salgılanan bazı enzimler, üreme faaliyetlerinin gerçekleşmesinde ve sperm fonksiyonlarının oluşturulmasında da etkili. Zamanla prostatın büyümesine bağlı olarak birçok hastalık gelişebiliyor. Prostatta iyi ve kötü huylu olmak üzere iki tip büyüme görülüyor ve tedavileri de buna göre farklılaşıyor. Prostatta otaya çıkan bir diğer sorun da enfeksiyonlar. Bunlar da hastanın yaşantısını çok ciddi oranda etkileyen ve mutlaka tedavi edilmesi gereken sorunlar.

Prostatta enfeksiyonlar neden ve nasıl ortaya çıkıyor?

Enfeksiyonlar, ani gelişen akut ve uzun süredir olan kronik enfeksiyonlar olarak ikiye ayrılıyor. İdrar şikayetleri apış arası dediğimiz bölgede ağrıyla kendini gösteriyor. Sıklıkla bakteriyel ve enfeksiyon ajanlarıyla ortaya çıkıyor. Bu enfeksiyonlar tedavi edilmediği zaman kronik ve iltihabi bir duruma neden oluyor ve hastayı sürekli rahatsız ediyor. Bu durum sıklıkla çok cinsel ilişkiye giren erkeklerde ortaya çıkıyor; bu kişiler önemli risk grubunu oluşturuyor. Ayrıca partnerinde bir enfeksiyon olan erkekler de risk grubunda yer alıyor. Fakat bazen bu riskler olması bile sadece bir enfeksiyon ajanı da tek başına idrar yolu enfeksiyonu oluşturduktan sonra ikincil olarak prostat enfeksiyonu gelişmesine zemin hazırlayabiliyor. 

Enfeksiyon tedavisinde hangi yöntemler kullanılıyor?

Daha çok genç erişkinlerde görülen bir sorunda tanı koyabilmek için mutlaka idrar ve prostat sıvılarının değerlendirilmesi gerekiyor. Tedavi yaklaşımında daha çok antibiyotikler yer alıyor. Bunun yanında birtakım ısı tedavileri ve hatta prostatın alınmasına kadar giden farklı tedavi yöntemleri var. Ancak bunlar için hastanın doğru tanılanması gerekiyor. Eğer hasta tedavi edilmezse kısa zamanda hastalık kronikleşiyor ve bu noktaya gelen prostat enfeksiyonlarının tedavisi zorlaşıyor. Çünkü enfeksiyonlar ilaçlara karşı dirençli hale geliyor ve hastanın yaşam konforunu bozabiliyor. 

40 yaşından sonra erkeklerin ortak sorunu: Prostat büyümesi

Prostat neden büyüyor?

Prostat bir bez yapısı. Dışında bir kapsül ve içinde de iki ceviz büyüklüğünde organ bulunuyor ve içerisinden idrar kanalı geçiyor. Prostat içlerinden biri, PSA olan enzimler salgılıyor. Bunun sperm fonksiyonlarının gelişmesinde önemli rolü var. Prostat yaşla birlikte büyümeye başlıyor. Normalde 20 gr. olan prostat 40’lı yaşlara gelindiğinde 40-50 gr.’a kadar yükseliyor. Bu büyüme sırasında idrar kanalına baskı yaparak idrarın dışarı rahat çıkmasına engel olabiliyor. Erkeklerin yüzde 50’sinde bu durum ortaya çıkıyor ve bunların da yaklaşık yüzde 40’ında bu sorunlar gözleniyor. Prostat büyümesinin kesin sebebi bilinmemekle birlikte, genetik ve hormonal faktörlerin etkili olduğu düşünülüyor. Çünkü yaşla birlikte erkeklik hormonunun azalarak östrojen hormonunun artması ve bu dengesizlik prostatın büyümesi ile sonuçlanabiliyor. 

Her erkekte prostat büyümesi hastalık yaratıyor mu?

Her büyüme şikayet oluşturmayabiliyor. Ancak büyümeye bağlı idrar yolunda tıkanma yaşanıyorsa o zaman hastada idrar semptomları oluyor. Sık idrara çıkma, gece idrara çıkma, idrarda yanma, çatallanma başta olmak üzere, idrarın akımı ile ilgili sorunlar ortaya çıkarabiliyor. En fazla ilerlediği noktada da idrar çok ince akmaya ve en sonunda da idrar yapamamaya kadar giden bir tablo ortaya çıkıyor.

Tedavide amaç ne?

Tedavi ya prostatı küçültmeye ya da yolu rahatlatmaya yönelik oluyor. İlaçlarla prostat yolu gevşetilerek idrarın rahat çıkışı sağlanabiliyor. Bu tedaviden hasta fayda görmezse, minimal invaziv yöntemlerle hastaya zarar vermeden prostat tıraşlanarak yol açılıyor. Kullanılan yöntemlerin başında lazer cihazı kullanılarak yapılan prostat ameliyatları, plazma kinetik yöntemiyle yapılan ameliyatlar geliyor. Eğer prostat 100 gr.’ın üzerine çıkmışsa, açık ameliyatla mesane açılarak prostat tümden çıkarılıyor. Bu ameliyat sonrasında hasta ikinci gün taburcu olabiliyor ve iki günlük dinlenmeden sonra da normal hayatına dönüyor. 

Ameliyatların komplikasyonları var mı?

Hastaların da özellikle merak ettikleri konu, ameliyattan cinsel fonksiyonlarının etkilenip etkilenmeyeceği oluyor. Bu ameliyatların kısa ya da uzun dönemde ciddi komplikasyonları yok. Gerek erkeklik fonksiyonu üzerine, gerekse idrar kaçırma üzerine ciddi bir yan etkisi görülmüyor. Ancak ameliyat çok efektif olarak ve doğru sınırlar içinde yapılmazsa bu fonksiyonlar üzerinde olumsuz etki yaratabiliyor. Bu nedenle deneyimli hekim ve hastane seçimi büyük önem taşıyor.

Bölüm Doktorları

Prof. Dr. M. İhsan Karaman
Üroloji - Üroloji Kliniği Direktörü
Prof. Dr. Orhan Koca
Üroloji
Op. Dr. Rasim Güzel
Üroloji