Organization Accredited by Joint Commission International
ONLINE RANDEVU

Psikiyatri

Psikiyatri, ilgi alanında beyin hastalıklarının olduğu bir tıp dalıdır. Halk dilindeki adıyla akıl hastalıkları, ruh sağlığı, sinirlilik durumları gibi pek çok sorunun tanı ve tedavisiyle ilgilenir.

Günümüzde hızla değişen dünyada yaşamın kazandığı ivmenin yarattığı değişiklikler karşılaşılan sorunların artmasına yol açmıştır. Bu artışın bir derecede sonucu olarak günlük gerginlikler, kaygılar, sorunlar modern yaşamın ayrılmaz bir parçası olmaktadır. Modern tıp uygulamalarında sağlığın tek başına bedensel iyilikle sınırlı kalmadığını, ruhsal ve sosyal iyilik halinin de arandığını, bütün bu gelişmelerin sonucu olarak psikiyatri uygulamaları ve etkinliklerinin kişinin hangi yaş ve cinsiyette olursa olsun gereksinim duyduğu göz ardı edilemez bir önemi ortaya çıkarmıştır. Bu durumun doğal sonucu olarak psikolojik danışma gereksinimleri, psikiyatrik yardım ve tedavi istekleri artmaktadır. Bu tür yardımlar bireyin hem psikolojik hem de sosyal yaşamını daha sağlıklı ve mutlu sürdürebilmesi için doğal gereksinim özelliğini kazanmıştır.